Laatste nieuws

Reacties ERB op consultaties van de overheid

Recent heeft het ERB gereageerd op een tweetal consultaties van de overheid.U vindt bijgaand de reacties op het Besluit bouwwerken leefomgeving (AMvB Omgevingswet), en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

19-10-16 Lees meer