Agenda 2016

Jan 26

BWT 4.0

Private kwaliteitsborging en nieuwe rol BWT Specifiek gericht op de nieuwe rol Consequenties private kwaliteitsborging Gevolgen voor taken BWT Omgevingsveiligheid en handhaving Integraler denken: ruimtelijke kwaliteit

Juni 14

Plug-in kennissessie Seniorenhuisvesting

Seniorenhuisvesting: vandaag een zorg, binnenkort een groot probleem Ouderen zullen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen. Dit betekent ook dat er nu al regelmatig incidenten in seniorencomplexen plaatsvinden met doden, gewonden of ongewenste evacuaties tot gevolg. Als we dus nu niets doen, neemt dit in de nabije toekomst alleen nog maar toe. Onderzoek, discussies door departementen en in de Kamer en steeds meer aandacht van de gemeenten voor dit onderwerp: de vraag is of gelet de praktijkervaringen en onderzoeksresultaten wel de goede koers wordt gevaren. Deze geven veelal een ander beeld

Juni 16

JAARLIJKS VBE SEMINAR brandveiligheid 16 JUNI 2016

Op 16 juni 2016 organiseert de VBE haar jaarlijkse seminar over brandveiligheid. Een aantal vooraanstaande sprekers vanuit brandweer en advieswereld, delen hun ervaringen en mening ten aanzien van integrale brandveiligheid met de deelnemers aan het seminar.

Juni 21

Diner Private kwaliteitsborging: in uitvoering

Inhoud van de wet en tevredenheid van bouwers Omgevingsweb nodigt u uit voor het diner Private kwaliteitsborging: in uitvoering in Hotel de Goudfazant op 21 juni 2016 te Amsterdam. Een leerzame avond in ontspannen sfeer waarop topsprekers verschillende invalshoeken met betrekking tot het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ zullen presenteren. Aan het einde van de avond bent u volledig op de hoogte van alle (juridische) ins-en-outs van het nieuwe stelsel, weet u hoe verschillende partijen hier tegen aan kijken, hoe zij zich hierop voorbereiden en hoe u hier in uw dagelijkse praktijk mee om kunt gaan. Twee van deze aspecten gaan over de inhoud van het wetsvoorstel en hoe Bouw- en Woningtoezicht tegen het nieuwe stelsel aankijkt. Bart Dunsbergen en Wico Ankersmit nemen u tijdens het diner mee in de stand van zaken omtrent het wetgevingsproces en gaan in op de rol die het bevoegd gezag houdt, en de markt krijgt na invoering van de private kwaliteitsborging.

Sept 15

Brandveilig Leven Innovatie Event

Startdatum15 september 2016Starttijd09:30Eindtijd16:30LocatieOefencentrum CraïloAfzenderBrandweer NederlandDoelgroepDe brandweer werkt steeds meer samen met partijen die een rol kunnen vervullen bij Brandveilig leven. Werk je bij de brandweer of bij een organisatie die een rol speelt bij hulp of zorg voor senioren, zoals ouderenbonden, woningbouwcorporaties en thuiszorg- en welzijnsorganisaties? Dan ben je van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! OmschrijvingSenioren-334 Op donderdag 15 september organiseert Brandweer Nederland het Brandveilig Leven Innovatie Event. Dit event vindt plaats in Oefencentrum Craïlo. Vele partijen werken met de brandweer samen om deze dag tot een succes te maken. De insteek van het event is breed, maar in het bijzonder zal de problematiek rond vergrijzing en brandveiligheid de aandacht krijgen. Diverse bedrijven demonstreren innovaties op het gebied van brandveiligheid in de woonomgeving. Het doel is om een platform te bieden waar je kennis kunt maken met deze innovaties en waar we deze innovaties verder stimuleren en verbeteren. Programma In de ochtend nemen interessante sprekers je graag mee in de problematiek, ontwikkelingen, uitdagingen en oplossingsrichtingen voor een Brandveilig leven, in het bijzonder voor ouderen in hun thuissituatie. Je krijgt daarnaast in de middag voldoende gelegenheid om op de kennismarkt en het buitenterrein in gesprek te gaan met bedrijven, collega's en andere partijen. Het definitieve programma zal hier te lezen zijn zodra dit bekend is. Als je je ingeschreven hebt, ontvang je het definitieve programma later per e-mail. Locatie Het adres is: Amersfoortsestraatweg 109c, 1403 AP Bussum. Tel. 06-21 52 85 91. KostenVoor de catering en het gebruik van de locatie vragen we een deelnemersbijdrage van € 50. De factuur ontvang je na afloop van het event. Momenteel zijn wij in gesprek met potentiële sponsoren. Als deze partijen zich aan het event verbinden, zal de deelnemersbijdrage omlaag gaan of nihil worden. Meer informatieVoor meer informatie kun je terecht bij het congresbureau van het IFV, e-mail congresbureau@ifv.nl, telefoon 026-355 22 08. AanmeldenAanmelden kan via MijnIFV. U kunt zich hier registreren en vervolgens aanmelden voor het event.

Sept 20

Opleiding: Cursus Hoofdlijnen omgevingsrechtelijke planvorming en uitvoering ruimtelijke ordening

Instituut voor Bouwrecht, Cursus Introductie vastgoedrecht, het recht van locatieontwikkeling en hoofdlijnen grondbeleidsinstrumentarium, maandag 12 september 2016, Jaarbeurs MeetUp te Utrecht,

Okt 06

Dag van de Omgevingswet 2016

De VVM organiseert in 2016 wederom de Dag van de Omgevingswet. Na de vier eerdere drukbezochte bijeenkomsten vindt op 6 oktober de eerste lustrumeditie plaats. Een goed moment, want in 2016 zijn er veel ontwikkelingen rond de Omgevingswet.

Okt 18

Uitnodiging bijeenkomst ‘Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit – case Stroomversnelling’

in het Energieakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal moet zijn. Alle energie die wordt verbruikt in de gebouwde omgeving dient duurzaam opgewekt te zijn, zowel de gebouwgebonden als de gebruikersgebonden energie. De gebouwde omgeving is goed voor 40% van de totale energievraag. Hiervan is +/- 70% warmtevraag en 30% elektriciteitsvraag. Middels energiebesparing (lees: goede isolatie) kan de warmtevraag tot 80% worden terug gedrongen. Besparing is daarmee een essentieel onderdeel om de energietransitie te laten slagen.

Nov 01

Uitnodiging bijeenkomst ‘Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit – case Stroomversnelling’

In het Energieakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal moet zijn. Alle energie die wordt verbruikt in de gebouwde omgeving dient duurzaam opgewekt te zijn, zowel de gebouwgebonden als de gebruikersgebonden energie. De gebouwde omgeving is goed voor 40% van de totale energievraag. Hiervan is +/- 70% warmtevraag en 30% elektriciteitsvraag. Middels energiebesparing (lees: goede isolatie) kan de warmtevraag tot 80% worden terug gedrongen. Besparing is daarmee een essentieel onderdeel om de energietransitie te laten slagen

Nov 24

jaarcongres Relevant 2016

Het jaarcongres Relevant 2016, hét congres over Externe Veiligheid, vindt plaats op donderdag 24 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Ieder jaar komen er zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus. Initiatiefnemers zijn Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals.

Nov 24

Jaarcongres VTH 2016 ‘tussen wet en werkelijkheid’

Tijdens het VTH congres wordt u op de hoogte gehouden van alle recente ontwikkelingen op het vakdomein vergunning, toezicht en handhaving, omgevingswet, private kwaliteitsborging, het nieuwe bouwbesluit, brandveilig leven en veel meer!