Agenda 2016

Jan 26

BWT 4.0

Private kwaliteitsborging en nieuwe rol BWT Specifiek gericht op de nieuwe rol Consequenties private kwaliteitsborging Gevolgen voor taken BWT Omgevingsveiligheid en handhaving Integraler denken: ruimtelijke kwaliteit

Sept 15

Brandveilig Leven Innovatie Event

Startdatum15 september 2016Starttijd09:30Eindtijd16:30LocatieOefencentrum CraïloAfzenderBrandweer NederlandDoelgroepDe brandweer werkt steeds meer samen met partijen die een rol kunnen vervullen bij Brandveilig leven. Werk je bij de brandweer of bij een organisatie die een rol speelt bij hulp of zorg voor senioren, zoals ouderenbonden, woningbouwcorporaties en thuiszorg- en welzijnsorganisaties? Dan ben je van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! OmschrijvingSenioren-334 Op donderdag 15 september organiseert Brandweer Nederland het Brandveilig Leven Innovatie Event. Dit event vindt plaats in Oefencentrum Craïlo. Vele partijen werken met de brandweer samen om deze dag tot een succes te maken. De insteek van het event is breed, maar in het bijzonder zal de problematiek rond vergrijzing en brandveiligheid de aandacht krijgen. Diverse bedrijven demonstreren innovaties op het gebied van brandveiligheid in de woonomgeving. Het doel is om een platform te bieden waar je kennis kunt maken met deze innovaties en waar we deze innovaties verder stimuleren en verbeteren. Programma In de ochtend nemen interessante sprekers je graag mee in de problematiek, ontwikkelingen, uitdagingen en oplossingsrichtingen voor een Brandveilig leven, in het bijzonder voor ouderen in hun thuissituatie. Je krijgt daarnaast in de middag voldoende gelegenheid om op de kennismarkt en het buitenterrein in gesprek te gaan met bedrijven, collega's en andere partijen. Het definitieve programma zal hier te lezen zijn zodra dit bekend is. Als je je ingeschreven hebt, ontvang je het definitieve programma later per e-mail. Locatie Het adres is: Amersfoortsestraatweg 109c, 1403 AP Bussum. Tel. 06-21 52 85 91. KostenVoor de catering en het gebruik van de locatie vragen we een deelnemersbijdrage van € 50. De factuur ontvang je na afloop van het event. Momenteel zijn wij in gesprek met potentiële sponsoren. Als deze partijen zich aan het event verbinden, zal de deelnemersbijdrage omlaag gaan of nihil worden. Meer informatieVoor meer informatie kun je terecht bij het congresbureau van het IFV, e-mail congresbureau@ifv.nl, telefoon 026-355 22 08. AanmeldenAanmelden kan via MijnIFV. U kunt zich hier registreren en vervolgens aanmelden voor het event.

Okt 06

Dag van de Omgevingswet 2016

De VVM organiseert in 2016 wederom de Dag van de Omgevingswet. Na de vier eerdere drukbezochte bijeenkomsten vindt op 6 oktober de eerste lustrumeditie plaats. Een goed moment, want in 2016 zijn er veel ontwikkelingen rond de Omgevingswet.

Okt 18

Uitnodiging bijeenkomst ‘Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit – case Stroomversnelling’

in het Energieakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal moet zijn. Alle energie die wordt verbruikt in de gebouwde omgeving dient duurzaam opgewekt te zijn, zowel de gebouwgebonden als de gebruikersgebonden energie. De gebouwde omgeving is goed voor 40% van de totale energievraag. Hiervan is +/- 70% warmtevraag en 30% elektriciteitsvraag. Middels energiebesparing (lees: goede isolatie) kan de warmtevraag tot 80% worden terug gedrongen. Besparing is daarmee een essentieel onderdeel om de energietransitie te laten slagen.

Nov 01

Uitnodiging bijeenkomst ‘Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit – case Stroomversnelling’

In het Energieakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal moet zijn. Alle energie die wordt verbruikt in de gebouwde omgeving dient duurzaam opgewekt te zijn, zowel de gebouwgebonden als de gebruikersgebonden energie. De gebouwde omgeving is goed voor 40% van de totale energievraag. Hiervan is +/- 70% warmtevraag en 30% elektriciteitsvraag. Middels energiebesparing (lees: goede isolatie) kan de warmtevraag tot 80% worden terug gedrongen. Besparing is daarmee een essentieel onderdeel om de energietransitie te laten slagen

Nov 24

Jaarcongres VTH 2016 ‘tussen wet en werkelijkheid’

Tijdens het VTH congres wordt u op de hoogte gehouden van alle recente ontwikkelingen op het vakdomein vergunning, toezicht en handhaving, omgevingswet, private kwaliteitsborging, het nieuwe bouwbesluit, brandveilig leven en veel meer!