Nov 01

Uitnodiging bijeenkomst ‘Energietransitie en Ruimtelijke Kwaliteit – case Stroomversnelling’

Datum:1-11-2016

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:13:00:00

Locatie:Eindhoven

Plaats & tijd

Datum: dinsdag 1 november
Tijd: 10:00 uur tot 13:00 uur
Plaats: Tilburg

In het Energieakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal moet zijn. Alle energie die wordt verbruikt in de gebouwde omgeving dient duurzaam opgewekt te zijn, zowel de gebouwgebonden als de gebruikersgebonden energie. De gebouwde omgeving is goed voor 40% van de totale energievraag. Hiervan is +/- 70% warmtevraag en 30% elektriciteitsvraag. Middels energiebesparing (lees: goede isolatie) kan de warmtevraag tot 80% worden terug gedrongen. Besparing is daarmee een essentieel onderdeel om de energietransitie te laten slagen. 

Naast het verduurzamen van de gebouwde omgeving is het handhaven en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ervan een belangrijk vraagstuk waar we als maatschappij goede invulling aan willen geven. Een duurzame gebouwde omgeving én de ruimtelijke kwaliteit zijn twee vraagstukken die veel met elkaar te maken hebben. Met een goede afstemming, kunnen ze elkaar versterken. Het is van groot belang dat we elkaars vraagstuk begrijpen en serieus nemen. Vanuit dat startpunt kunnen we zoeken naar win-win situaties. 

Hiertoe organiseren we een bijeenkomst op dinsdag 1 november 2016, waarvoor wij u van harte uitnodigen om aan deel te nemen. 

Stroomversnelling

Een van de partijen die zich bezighoudt met de invulling van de energietransitie is Stoomversnelling. Dit doet ze door het stimuleren van grootschalige Nul op de Meter-renovaties in de bestaande woningvoorraad (NOM-renovaties). Een NOM-renovatie resulteert in een woning die op jaarbasis evenveel duurzame energie opwekt als dat de woning verbruikt voor het huis en het huishouden. De renovatie bestaat uit het plaatsen van een isolatieschil, duurzame installaties en zonnepanelen. Het wooncomfort van de bewoner gaat omhoog en de woonlasten blijven gelijk.
 

Doel van de bijeenkomst

Gezien deze NOM-renovaties op grote schaal toegepast gaan worden (mede door de EPV-wetgeving) is het van essentieel belang om te weten wat de specifieke wensen zijn van de welstandscommissies en gemeenten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit om daar een goede invulling aan te kunnen geven. Industrialisatie van materialen biedt daarbij ongekende en vernieuwende mogelijkheden. 

Vragen die tijdens de bijeenkomst ter sprake zullen komen zijn onder andere: 
Hoe kan de energietransitie worden aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit in bestaande wijken te doen toenemen?
Waar leggen we de balans tussen het geven van ruimte voor de energietransitie en tegelijkertijd het stellen van kaders om de ruimtelijke kwaliteit handhaven/verbeteren?
Kunnen we gemeenschappelijk uitgangspunten formuleren waar wijken die worden ‘vernieuwbouwd’ aan moeten voldoen? Op welke manier kan dit worden geborgd in het beeldskwaliteitsplan?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor; welstandsmedewerkers, gemeentelijke ambtenaren stedenbouw en milieu, NOM-renovatie ontwikkelaars, toeleveranciers, architecten, medewerkers van Bouw en woningtoezicht en Stroomversnelling. 
 

 

Bron: Stroomversnelling 24-10-2016