Agenda 2017

Jan 26

Gratis plug-in kennis sessie aanpak asbestincidenten

In december 2016 heeft het IFV de nieuwe multidisciplinaire handreiking aanpak asbestincidenten gepubliceerd. De handreiking is de opvolger van het Plan van aanpak asbestbrand 2006. Ontwikkelingen bij de betrokken overheidsorganisaties, inclusief de wijze waarop zij samenwerken, en ervaringen en kennis over het omgaan met asbestincidenten, hebben geleid tot de ontwikkeling van deze handreiking. De nieuwe handreiking is van toepassing op alle incidenten waarbij asbest vrijkomt, niet alleen op branden waarbij asbest vrijkomt.

Feb 09

Bestuurdersbijeenkomst 2017: De opgave voor wonen en zorg in de wijk

Zijn onze wijken klaar voor langer thuis wonen en zorg thuis voor (kwetsbare) mensen? Hoe zorgen we voor sociale netwerken die de zelfredzaamheid en kwaliteit van wijk en buurt kunnen versterken? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert een bijeenkomst over dit thema exclusief voor bestuurders van woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten.

Feb 16

De Nationale Renovatiedag 2017

NRP Nationale Renovatiedag: kansen en risico’s in een booming markt Het kan u niet zijn ontgaan: de markt is fors aan het aantrekken. Niet alleen Amsterdam en Utrecht, maar overal in het land zijn de steden enorm succesvol. Was leegstand vorig jaar om deze tijd nog een zorgenkindje, momenteel lopen de steden voorop die door transformatie en renovatie een enorme boost weten te geven aan de totaliteit van de stad. Het aantal transacties groeit, de leegstand lost op. Dit genereert een gigantische dynamiek in de markt, met een sterk aantrekkend effect. 

Feb 21

Energierenovaties mogelijk maken door aanbouw en uitbouw

Het OTB, onderzoeksafdeling van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, is begonnen met een driejarig Europees project, met de fraaie naam ABRACADABRA (www.abracadabra-project.eu), dat beoogt het verdienmodel van nulenergie-renovaties te versterken door volumevergroting van het vastgoed (denk aan optoppen en aanbouwen). Onderdeel van het project zijn bijeenkomsten met lokale en nationale stakeholders: koepelorganisaties, gemeenten, partijen die van plan zijn om dergelijke renovatieprojecten uit te voeren, plus partijen die dergelijke projecten ondersteunen, zoals architecten en financiers.

Maart 08

Regiodag 8 maart 2017 Apeldoorn

Deze regiodag is in Apeldoorn

Maart 09

Voorgesorteerd op de Omgevingswet, en nu?

De Omgevingswet komt steeds dichterbij. Het jaar 2017 is het jaar om de transformatieopgave als gevolg van de Omgevingswet op te pakken. Voor gemeenten is de Omgevingswet een kans. Door vanuit één visie voor het gehele grondgebied het omgevingsbeleid vast te leggen kan ze het verschil maken in het fysieke domein. Integraal samenwerken is hierbij van cruciaal belang.

Maart 14

Sneak Preview gebiedstransformatie

We zijn er trots op de dat de 4e leergang van de NRP Academie nu draait en dat er reeds 65 cursisten zijn met het certificaat van de renovatie- en transformatieprofessional. In september starten we met de 5e leergang. Ben jij geïnteresseerd? Dan kan je gratis kennismaken met de NRP Academie en wel tijdens de Sneak Preview op dinsdag 14 maart 2017 van 13.30-17.00 uur.

Maart 15

Regiodag 15 maart 2017 Venlo

Deze regiodag is in Venlo

Maart 21

Openbaar college HU- Erfgoedopleidingen

Kom naar een openbaar college op 21 maart

Maart 22

Bijeenkomst platform Monumententoezicht Monument en brand

‘Wat te doen als gemeentelijk toezichthouder’     Gemiddeld is er iedere drie weken 2 keer brand in een rijksmonument. Hoe ga je als monumenteninspecteur om met brandpreventie. En wat doe je na een brand om de monumentale waarden zo veel mogelijk te behouden?

Maart 23

Workshop Gemeenten en BIM

Het BIM Loket organiseert op 23 maart een workshop “Gemeenten en BIM”, gericht op management, projectleiders en inhoudelijk medewerkers van gemeenten. BIM draait om integrale samenwerking in de bouw, waarbij het delen van informatie centraal staat.

Apr 04

Open avond (informatieavond voor alle erfgoedopleidingen)

Tijdens de open avond maakt u kennis met cursusleiders, docenten en cursisten van de vier HU- Erfgoedopleidingen. U kunt presentaties, korte proeflessen en projectpresentaties volgen en persoonlijke studievoorlichting krijgen. Dit geeft u een goed beeld van de inhoud en opbouw van de Erfgoedopleidingen van Hogeschool Utrecht.

Apr 05

Regiodag 5 april 2017 Bergen op Zoom

Deze regiodag is in Bergen op Zoom

Apr 12

Regiodag 12 april 2017 Meppel

De regiodag is in Meppel

Mei 03

Regiodag 3 mei 2017 Leeuwarden

Deze regiodag is in Leeuwarden

Mei 09

Infosessie kwaliteitsborging voor het bouwen

Graag nodigen wij u uit voor dé infosessie over kwaliteitsborging voor het bouwen op De Bouwcampus in Delft. Door de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het zaak dat de kwaliteit van het werk geborgd gaat worden. In de toekomst zal bij de oplevering van het project moeten worden aangetoond dat aan de regelgeving is voldaan. Hoe gaat u dit doen?

Mei 10

Regiodag 10 mei 2017 Amsterdam

Deze regiodag is in Amsterdam

Mei 11

Praktijkcongres Omgevingswet

Van toetsing achteraf naar meepraten in de ontwerpfase: dat is de grote verandering die deze nieuwe wet van iedereen vraagt. Van veiligheidskundigen en milieudeskundigen tot gezondheidsexperts en RO’ers, iedereen zit aan tafel. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Mei 18

Infosessie kwaliteitsborging voor het bouwen

Graag nodigen wij u uit voor dé infosessie over kwaliteitsborging voor het bouwen op De Bouwcampus in Delft. Door de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het zaak dat de kwaliteit van het werk geborgd gaat worden. In de toekomst zal bij de oplevering van het project moeten worden aangetoond dat aan de regelgeving is voldaan. Hoe gaat u dit doen?

Mei 18

Provero Congres 2017

Provero is een vakvereniging met haar wortels in het domein van de ruimtelijke ordening. Naast inhoudelijke kennis is er binnen dit domein de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de digitale aspecten van het omgevingsrecht. Een ervaring die model staat voor het digitale stelsel van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Om samenhang te bereiken moeten we elkaar ontmoeten, leren kennen en ervaringen uitwisselen. Provero biedt hiervoor de gelegenheid door haar congres open te stellen voor iedereen die de nieuwe wet raakt. Ook de vereniging BWT  is uitgenodigd om aanwezig te zijn. Leden van de vereniging BWT  krijgen tegen een sterk gereduceerd tarief toegang tot het congres.

Mei 31

Infosessie kwaliteitsborging voor het bouwen

Graag nodigen wij u uit voor dé infosessie over kwaliteitsborging voor het bouwen op De Bouwcampus in Delft. Door de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het zaak dat de kwaliteit van het werk geborgd gaat worden. In de toekomst zal bij de oplevering van het project moeten worden aangetoond dat aan de regelgeving is voldaan. Hoe gaat u dit doen?

Juni 08

Infosessie kwaliteitsborging voor het bouwen

Graag nodigen wij u uit voor dé infosessie over kwaliteitsborging voor het bouwen op De Bouwcampus in Delft. Door de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het zaak dat de kwaliteit van het werk geborgd gaat worden. In de toekomst zal bij de oplevering van het project moeten worden aangetoond dat aan de regelgeving is voldaan. Hoe gaat u dit doen?

Juni 08

AlV/managementsymposium 2017

De datum en locatie voor het managementsymposium zijn bekend.

Juni 14

De NVBV-Kennisdag, 14 juni 2017: BOUWFYSICA IN TRANSITIE

Rijksbouwmeester Floris Alkemade keynote-spreker op de NVBV-Kennisdag, 14 juni 2017 Hoofdthema: BOUWFYSICA IN TRANSITIE

Juni 27

Infosessie kwaliteitsborging voor het bouwen

Graag nodigen wij u uit voor dé infosessie over kwaliteitsborging voor het bouwen op De Bouwcampus in Delft. Door de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het zaak dat de kwaliteit van het werk geborgd gaat worden. In de toekomst zal bij de oplevering van het project moeten worden aangetoond dat aan de regelgeving is voldaan. Hoe gaat u dit doen?

Aug 30

Informatiebijeenkomst over asbest

Op woensdag 30 augustus organiseert NEN een informatiebijeenkomst over asbest. NEN heeft ontwerp NEN 2990 ‘Eindcontrole na asbestverwijdering’ gepubliceerd voor commentaar. Deze norm beschrijft de manier waarop een ruimte of locatie waaruit asbest is verwijderd moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten.

Sept 11

Informatiemiddag woningsprinklers 11 september 

Op 11 september organiseert de sectie VWI van VEBON-NOVB een informatiebijeenkomst over de woningsprinklers. Deze middag is dé gelegenheid om alles te weten te komen over woningsprinklers. Deelname en parkeren is geheel kosteloos.

Sept 14

OmgevingsCongres

Bent u straks of nu al betrokken bij de Omgevingswet? Heeft u zich verdiept in deze wet en alle documenten die daarover zijn verschenen? Welke gevolgen heeft de Omgevingswet voor uw werkzaamheden en uw werkomgeving?

Sept 21

Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen 21-09-2017

Voor de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het zaak dat de kwaliteit van het werk geborgd gaat worden. In de toekomst zal bij de oplevering van het project moeten worden aangetoond dat aan de regelgeving is voldaan. Hoe gaat u dit doen?

Okt 03

Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen 03-10-17

Voor de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het zaak dat de kwaliteit van het werk geborgd gaat worden. In de toekomst zal bij de oplevering van het project moeten worden aangetoond dat aan de regelgeving is voldaan. Hoe gaat u dit doen?

Okt 05

Dag van de Omgevingswet 2017

Dag van de Omgevingswet 2017, donderdag 7 oktober 2017 in het Provinciehuis te Utrecht

Okt 12

Jaarcongres VBWTN 2017

BWT Congres 2017, “BWT. En door!” Van regelgericht naar doelgericht. Datum: 12-10-2017 Starttijd: 10:00:00 Eindtijd: 16:00:00 Locatie: "De Heerlickheijd van Ermelo" te Ermelo

Okt 18

Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen 18-10-2017

Voor de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het zaak dat de kwaliteit van het werk geborgd gaat worden. In de toekomst zal bij de oplevering van het project moeten worden aangetoond dat aan de regelgeving is voldaan. Hoe gaat u dit doen?

Nov 02

Nationale Asbest Conferentie

De 16e editie van de Nationale Asbestconferentie draait om samenwerking. Samenwerking door onder andere de provincie en gemeenten, asbestsaneerders, dakenleveranciers. Al deze partijen vormen belangrijke schakels voor asbestvrije daken in 2024. Hoe? Lees het interview met Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Samen met de provincie Gelderland hosten zij deze conferentie.

Nov 14

Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen 14-11-17

Voor de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het zaak dat de kwaliteit van het werk geborgd gaat worden. In de toekomst zal bij de oplevering van het project moeten worden aangetoond dat aan de regelgeving is voldaan. Hoe gaat u dit doen?

Nov 21

Bijeenkomst Platform monumententoezicht in de praktijk

De ambtenaar die op de lokale monumentenzorg toezicht houdt, staat dagelijks voor uiteenlopende vragen. Vermindert de kwaliteit van de restauraties door de economische ontwikkeling en druk op de woningmarkt?

Nov 30

Infosessies kwaliteitsborging voor het bouwen 30-11-17

Voor de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het zaak dat de kwaliteit van het werk geborgd gaat worden. In de toekomst zal bij de oplevering van het project moeten worden aangetoond dat aan de regelgeving is voldaan. Hoe gaat u dit doen?

Dec 07

Transformatiecongres Rotterdam

Rotterdam is in de afgelopen jaren getransformeerd naar een hippe en aantrekkelijke stad: Rotterdam heeft het! Steeds meer mensen willen in Rotterdam wonen. Hierdoor wordt de woningmarkt krapper en stijgen de huizenprijzen tot ongekende hoogten. Tot 2040 moeten er daarom ca. 50.000 woningen bijgebouwd worden

Dec 14

Jaarcongres Relevant 2017, samen werken aan een veilig Nederland

Het jaarcongres Relevant 2017, hét congres voor Externe Veiligheid, vindt plaats op donderdag 14 december in De Fabrique in Utrecht. Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting. Centraal staat dit keer de veranderingen die de Omgevingswet voor het werkveld met zich meebrengt.