Dec 12

Cursus: BOUWCONSTRUCTIES BEOORDELEN MET PLAXIS

Datum:12-12-2017

Starttijd:9:31:00

Eindtijd:7-11-2017 17:00:00

Locatie:Utrecht, Dalton

Kosten:€ 575,00 excl. btw

Plaxis doorgronden is géén ontwerpcursus. Wel gaat deze cursus in op hetgeen de aanvrager minimaal moet indienen, hoe de in- en uitvoer er uit moet zien, de wijze van modelleren, welke materiaalmodellen er voor verschillende situaties zijn en welke grondparameters in die modellen worden gebruikt. Vergelijkingen met meer gangbare rekenprogramma’s komen aan bod en u leert voor welke vraagstukken Plaxis níet geschikt is.

Het eindige elementenprogramma Plaxis wordt steeds vaker toegepast voor geotechnische berekeningen op het gebied van bouwputten, damwanden, funderingen en grondconstructies. Bij het toetsen van bouwaanvragen ziet u de berekeningen en berekeningsresultaten steeds vaker als onderdeel van de onderbouwing.

In één dag leert u wel de aspecten die bij het uitvoeren en daarmee ook bij het toetsen van een Plaxis-berekening belangrijk zijn. Ook de daarbij behorende rapportage wordt besproken. Een project met grondkeringen/funderingen als ook een project met grondconstructies vormen de cases.

 

De cursus vindt plaats op 12 december 2017 in Utrecht. Ga voor meer info en aanmelden naar de website van PAO Techniek en Management:  Bouwconstructies beoordelen met Plaxis.

Bron: PAO Techniek en Management 07-11-2017

Thema's: Bouwtechniek