Juni 14

De NVBV-Kennisdag, 14 juni 2017: BOUWFYSICA IN TRANSITIE

Datum:14-6-2017

Starttijd:9:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:Bouwcampus Delft

Rijksbouwmeester Floris Alkemade keynote-spreker op de NVBV-Kennisdag, 14 juni 2017
Hoofdthema: BOUWFYSICA IN TRANSITIE

Vorig jaar presenteerde Rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn ‘Agenda’.  Daarin gaf hij aan dat hij de taakstelling om bijna 3 miljoen vierkante meter rijksvastgoed af te stoten grotendeels en in eerste aanleg wil realiseren door transformatie. De herbestemming van het rijksvastgoed verbindt hij aan maatschappelijke ontwikkelingen als de vergrijzende bevolking, de toename van de zorgbehoefte, de huisvesting van asielzoekers, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de groei van de alleenstaande huishoudens. De nieuwe bouwopgave staat tevens in het teken van verduurzaming en technologische ontwikkelingen. Energiebesparing, energietransitie en het circulaire bouwen zijn doelstellingen die kunnen worden bereikt met behulp van dataverzameling en andere ICT-innovaties. 

Met deze Agenda is de Rijksbouwmeester een van de belangrijkste aanstuurders van het proces van structurele veranderingen in de bouw. Voor de Nederlandse Vlaamse Bouwfysica Vereniging alle reden om de Rijksbouwmeester uit te nodigen als keynote-spreker voor de 7e NVBV-Kennisdag. De visie van de Rijksbouwmeester op de veranderende bouwopgave past geheel in het centrale thema van deze dag: ‘de bouwfysica in transitie’.

Na de keynote van Floris Alkemade zullen verschillende sprekers ingaan op aspecten van het thema die voor de bouwfysica en de bouwfysicus van belang zijn. Jan Willem van de Groep, aanjager van bouwtransitie en bekend van de Energiesprong en de Stroomversnelling, spreekt een keynote over de energietransitie en de rol van de bouwfysicus. In parallelsessies wordt gesproken over de bouwfysica in de nationale Bouwagenda, over de bouwfysicus en zijn positie in een veranderende bouworganisatie vanuit nieuwe contractvormen, over de (nieuwe) rol van de bouwfysicus onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en over de taak die de bouwfysicus kan aannemen als regisseur van een gezond binnenmilieu. Verder zijn er bijdragen over de gevolgen van de vergrijzende bevolking voor de brandveiligheid en over de mogelijkheden van het gebruik van gebouw- en gebruikersdata in het bouwfysisch advies.


De 7e NVBV-Kennisdag vindt plaats op woensdag 14 juni 2017 in de Bouwcampus op het terrein van de TU Delft. Het volledige programma van de 7e NVBV-Kennisdag is te vinden op de site nvbv.org. Aanmelding voor deelname aan de Kennisdag is alleen via de site mogelijk. Bij aanmelding voor 15 mei kunt u profiteren van een vroegboekkorting.

Voor meer info over de kennisdag zie http://www.nvbv.org/kennisdag/ of de folder

Bron: Nederlandse Vlaamse Bouwfysica Vereniging 17-05-2017