Sept 14

OmgevingsCongres

Datum:14-9-2017

Starttijd:9:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:De Veerensmederij, Amersfoort

Kosten:€395,- per deelnemer; en €295,- per deelnemer indien u lid bent van Vereniging Stadswerk, Bouwend Nederland, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland of Branchevereniging VHG.

Het eerste OmgevingsCongres
Bent u straks of nu al betrokken bij de Omgevingswet? Heeft u zich verdiept in deze wet en alle documenten die daarover zijn verschenen? Welke gevolgen heeft de Omgevingswet voor uw werkzaamheden en uw werkomgeving?
De komst van de Omgevingswet zorgt nu al voor de nodige commotie. Er gaat veel veranderen de komende jaren en een goede voorbereiding is noodzakelijk. Overheidsorganisaties moeten zich voorbereiden op nieuwe besluitvormingsprocessen bij omgevingsplannen en –visies en bij het toetsen van vergunningaanvragen. Partijen uit de bouw moeten eerder anticiperen op deze plannen. Dat kan nu al via diverse projecten onder ‘Nu al eenvoudig beter’. Mis de kans niet om u te informeren, zodat u direct kunt meedoen. Een gemiste kans kan u later geld kosten! 

14-9-2017: zet deze datum vast in uw agenda
  

Tijdens het eerste OmgevingsCongres op 14 september wordt aandacht besteed aan de cultuurverandering die wordt beoogd met de Omgevingswet. Wie de komst van de Wabo heeft meegemaakt in 2010, heeft daar in het klein al wat van geproefd. De Omgevingswet vraagt echter nog meer verandering en aanpassing. Op digitaal gebied, maar ook op het gebied van samenwerken, bij de interactie tussen overheid, burgers en ondernemers en bij de planvorming.
In de workshops wordt hier aandacht aan besteed en in de middag laten we in het plenaire programma gedrag en cultuur terugkomen.
Hier kunt u sprekers verwachten met een missie. Namen  worden later bekend gemaakt. Dagvoorzitter Frans Miggelbrink zorgt ervoor dat deze dag in goede banen wordt geleid.
Het programma voor het eerste OmgevingsCongres vindt u op de congreswebsite: www.omgevingscongres.nl

Doelgroep
Iedereen die direct of indirect met de Omgevingswet gaat werken:

  • Gemeenten, Provincies, Omgevingsdiensten (RUD’s), Veiligheidsregio's, Waterschappen en Rijksoverheid;
  • Bouwbedrijven, Architectenbureaus, Projectontwikkelaars, Grond-, weg- en waterbouw, Ingenieurs- & adviesbureaus, Milieuadviesbureaus, Erfgoed- en Natuurorganisaties.

Het OmgevingsCongres wordt georganiseerd door de Stichting OmgevingsPlatform. Deze onafhankelijke stichting heeft als doel het organiseren van bijeenkomsten om iedereen die met het omgevingsrecht te maken heeft, overheden en marktpartijen, bij elkaar te brengen en te verbinden. 

Congreslocatie: De Veerensmederij, Amersfoort, een inspirerende locatie op het terrein van de Wagenwerkplaats. De locatie bevindt zich op loopafstand van NS-station Amersfoort en beschikt ook over voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. 
 
Meer informatie: 
www.omgevingsplatform.nl
www.omgevingscongres.nl

 

AANMELDEN VOOR HET OMGEVINGSCONGRES

Bron: OmgevingsPlatform 23-06-2017

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet