Agenda 2018

Maart 07

Training Essentiële bouwkundige controlepunten

Op 7 maart vindt de eerste training Essentiële bouwkundige controlepunten in 2018 plaats. Deze training is uiteraard gebaseerd op de nieuwe editie Essentiële bouwkundige controlepunten 2017-2018, welke u kunt downloaden vanaf onze website

Maart 27

Informatiesessies BRIStoets

Samen met SKG-IKOB bieden wij gratis informatiesessies aan, waarin wij ingaan op het borgen van kwaliteit in de bouw en uitleg geven over de ideale hulpmiddelen die je hierin ondersteunen!

Maart 28

Regiodag 2018 "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" in Deventer

Ook dit jaar organiseert met de slogan "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf locaties verspreid in het land, een interessante, leerzame maar vooral zeer nuttige regiodag. Op deze regiodagen wordt u samen met andere collega's uit de regio bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht

Apr 04

Regiosessies Financieel Dialoogmodel Omgevingswet 04-04

De Omgevingswet heeft niet alleen veel gevolgen voor uw organisatie en werkprocessen, maar ook voor uw begroting. Om gemeenten te helpen bij het inzichtelijk maken van de financiële impact, is het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet ontwikkeld. In april vinden regiosessies plaats.

Apr 04

Regiodag 2018 "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" in Tilburg

Ook dit jaar organiseert met de slogan "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf locaties verspreid in het land, een interessante, leerzame maar vooral zeer nuttige regiodag. Op deze regiodagen wordt u samen met andere collega's uit de regio bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht

Apr 04

Informatiesessies BRIStoets

Samen met SKG-IKOB bieden wij gratis informatiesessies aan, waarin wij ingaan op het borgen van kwaliteit in de bouw en uitleg geven over de ideale hulpmiddelen die je hierin ondersteunen!

Apr 11

Regiodag 2018 "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" in Purmerend

Ook dit jaar organiseert met de slogan "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf locaties verspreid in het land, een interessante, leerzame maar vooral zeer nuttige regiodag. Op deze regiodagen wordt u samen met andere collega's uit de regio bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht

Apr 18

Training Essentiële bouwkundige controlepunten

Op 18 aprilde training Essentiële bouwkundige controlepunten plaats. Deze training is uiteraard gebaseerd op de nieuwe editie Essentiële bouwkundige controlepunten 2017-2018, welke u kunt downloaden vanaf onze website

Apr 18

Regiodag 2018 "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" in Heerenveen

Ook dit jaar organiseert met de slogan "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf locaties verspreid in het land, een interessante, leerzame maar vooral zeer nuttige regiodag. Op deze regiodagen wordt u samen met andere collega's uit de regio bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht

Apr 18

Regiosessies Financieel Dialoogmodel Omgevingswet 18-04

De Omgevingswet heeft niet alleen veel gevolgen voor uw organisatie en werkprocessen, maar ook voor uw begroting. Om gemeenten te helpen bij het inzichtelijk maken van de financiële impact, is het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet ontwikkeld. In april vinden regiosessies plaats.

Apr 19

Vide Jaarcongres 2018

Hoe verandert technologie ons werk en wat vraagt dat van de toezichthouder? Technologie biedt steeds meer mogelijkheden en verandert onze wereld razendsnel. Door technologie verplaatsen toezichtstaken zich naar een ander niveau. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld worden voor steeds meer taken robots ingezet. En met drones kan het toezicht op de landbouw radicaal veranderen. Maar de voortdurende technologische ontwikkelingen leiden ook tot steeds weer nieuwe vraagstukken op het gebied van toezicht. Want: hoe houd je toezicht op e-consulten? En hoe verandert blokchain het toezicht op de financiële wereld?

Apr 24

Regiosessies Financieel Dialoogmodel Omgevingswet 24-04

De Omgevingswet heeft niet alleen veel gevolgen voor uw organisatie en werkprocessen, maar ook voor uw begroting. Om gemeenten te helpen bij het inzichtelijk maken van de financiële impact, is het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet ontwikkeld. In april vinden regiosessies plaats.

Apr 25

Regiodag 2018 "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" in Den Haag

Ook dit jaar organiseert met de slogan "In uw omgeving op de hoogte van alle ontwikkelingen" de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op vijf locaties verspreid in het land, een interessante, leerzame maar vooral zeer nuttige regiodag. Op deze regiodagen wordt u samen met andere collega's uit de regio bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht

Mei 15

Informatiemiddag 'Toegankelijkheid van gebouwen'

Op 15 mei organiseert NEN een informatiebijeenkomst over toegankelijkheid van gebouwen. Aanleiding hiervan is het Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het actieplan volgt uit het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking. Het verdrag moet de positie van mensen met een beperking verbeteren zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Mei 16

Symposium DE FLITSENDE STAD

Digitale buitenreclame en omgevingskwaliteit; gaat dit samen? DE FLITSENDE STAD 16 mei 2018 / 13.00 – 14.30 Sint-Joriskerk, Hof 1, Amersfoort Federatie Ruimtelijke Kwaliteit Dit symposium maakt deel uit van een groter programma. Hierna is er ook nog een rondleiding door Amersfoort.

Mei 17

Praktijkdag Asbest

De Landelijke Asbest Praktijkdag is uw jaarlijkse update van nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk. Het congres vindt plaats op 17 mei 2018 in Veenendaal.

Mei 24

De meerwaarde van BIM

De opmars van BIM is nu echt niet meer te stoppen. Steeds meer spelers in de keten zijn overtuigd van de meerwaarde die digitalisering biedt. Steeds meer bedrijven zijn aan de slag gegaan om BIM te implementeren en de kansen te benutten. En steeds meer professionals in ontwerp, bouw, opdrachtverlening en beheer hebben ervaring opgedaan met de toepassing van BIM in hun eigen praktijk

Mei 29

Provero Congres 2018

Digitale aspecten in het Omgevingsrecht staan centraal bij Provero en dat geeft ruimte aan een keur van onderwerpen tijdens het Provero Congres. Op dinsdag 29 mei a.s. vormt Congrescentrum ReeHorst in Ede opnieuw het toneel voor het Provero Congres.

Mei 31

Wetgevingsupdate Omgevingswet

De VNG en de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK houden dit jaar twee keer een Wetgevingsupdate Omgevingswet. We praten u bij over de totstandkoming van alle wet- en regelgeving rondom de Omgevingswet en beantwoorden zoveel mogelijk uw vragen.

Juni 04

12e Dag van de BOA, 4 juni 2018

De Kracht van de BOA Speciaal voor u als BOA en/of teamleider vindt op maandag 4 juni in de Reehorst te Ede, de 12e Dag van de BOA plaats. In één dag bent u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Kortom, het event waar u inspiratie opdoet en vele netwerkmogelijkheden heeft met vakgenoten vanuit het hele land!

Juni 06

Een bijzonder managementsymposium

Op woensdag 6 juni a.s. zal het jaarlijkse managementsymposium met als kort onderdeel hiervan de Algemene ledenvergadering van de Vereniging BWT Nederland worden gehouden. En het beloofd dit jaar een bijzonder boeiend programma te worden. Centrale thema van het symposium is de toekomst van de aarde, de bouw en het BWT

Juni 07

Symposium NEN 2767 ‘Conditiemeting'

Op 7 juni 2018 organiseert NEN een Symposium over NEN 2767 ‘Conditiemeting’ op de RDM campus te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen rondom NEN 2767. Daarnaast wordt in verschillende kennissessies verdieping geboden ten aanzien van implementatie en toepassing van de norm.

Juni 08

Dag van de Ondermijning

Samenwerken aan een brede maatschappelijke aanpak 8 juni 2018, Van Der Valk Hotel Utrecht Ondermijnende criminaliteit kan niet alleen door opsporing en vervolging worden aangepakt. Een brede maatschappelijke aanpak is noodzakelijk. Goede samenwerking tussen gemeente, politie en andere ketenpartners is cruciaal. Hoor en leer van innovatieve aanpakken waarbij niet alleen strafrecht wordt toegepast, maar ook bestuursrechtelijk in wordt gegrepen.

Juni 13

Bijeenkomst Handhavingsinstrumentarium Woningwet 13 juni Zwolle

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 13 juni in Zwolle en op 19 juni in Weert twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zal worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld.

Juni 14

Training Essentiële bouwkundige controlepunten

Op 14 juni vindt de training Essentiële bouwkundige controlepunten plaats. Deze training is uiteraard gebaseerd op de nieuwe editie Essentiële bouwkundige controlepunten 2017-2018, welke u kunt downloaden vanaf onze website

Juni 19

Bijeenkomst Handhavingsinstrumentarium Woningwet 19 juni Weert

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 13 juni in Zwolle en op 19 juni in Weert twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zal worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld.

Juni 21

‘Duurzaamheid en monumententoezicht – praktijkvragen en oplossing’

Dinsdagmiddag 12 juni 2018 is de volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Het thema is dit keer ‘Duurzaamheid en monumententoezicht’. Verduurzaming van gebouwen, ook bij monumenten, is een goede zaak. Maar toezichthouders lopen soms tegen voorbeelden op waarbij dat niet passend is of niet goed wordt uitgevoerd

Juni 26

Schakeldag 2018: 'Durf te doen, pak de kansen'

dinsdag 26 juni 2018 1931 Congrescentrum Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch Maakt u al gebruik van de Crisis- en herstelwet? Doet u al een pilot Omgevingsvisie? Gebruikt u de huidige regels om grote maatschappelijke opgaves als circulaire economie of energietransitie aan te pakken? Na jaren van nadenken, moeten en kunnen we de Omgevingswet die in ontwikkeling is steeds beter inzetten! Dat vergt moed, maar ook kennis van de huidige wet- en regelgeving.

Juni 26

Hoe pak je ondermijning aan?

Ondermijning is als de boven- en onderwereld met elkaar verweven raken, en als georganiseerde criminaliteit zich weet in te dringen in de lokale politiek. Hoe kunnen gemeenten zich daartegen wapenen? Daarover gaat één van de middagsessies van het VNG Jaarcongres.

Juni 27

Nationale Renovatie- en Transformatiedag op 27 juni

Verduurzaming van bestaand vastgoed en een circulaire aanpak staan bij veel bedrijven hoog op de agenda. De markt gaat mee onder druk van regelgeving én vraag van gebruikers. Toch staat een circulaire aanpak, waarbij afval in principe niet meer bestaat en gebouwen, gebouwdelen en materialen worden hergebruikt, nog in de kinderschoenen. En dat terwijl de beweging van lineair naar circulair in potentie de gehele bouwketen zoals we die nu kennen omver zal schoppen.

Juni 27

LANCERING KENNISPORTAAL CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

Eind 2017 is door een aantal zeer betrokken personen uit de branche het initiatief genomen de bestaande kennis en ervaring om te komen tot constructief veilige constructies te bundelen en interactief te ontsluiten voor alle betrokkenen in het bouwproces. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs, toeleveranciers, etc. heeft met veel enthousiasme hard gewerkt aan het Kennisportaal Constructieve Veiligheid. Het resultaat mag er zijn. Voortbordurend op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008 is de informatie gemoderniseerd en is ook ingespeeld op de ontwikkelingen van de voortgaande digitalisering van de bouw, de ontwikkeling van de Veiligheidsladder, enz.

Juli 17

Gratis Webinar BIM in Jip & Janneke taal

Hoe kun je als bedrijf BIM-proof worden, dat gaan we op een begrijpelijke manier uitleggen gedurende dit webinar! Stap voor stap uw organisatie zo snel mogelijk BIM-proof maken. Wat heeft u nodig? Waar moet u aan denken? Is iedereen er klaar voor? Wat mag u en kan u van andere bedrijven verwachten? Zomaar een paar van de talloze vragen die u ongetwijfeld heeft en waar wij u heldere antwoorden op kunnen geven. Tijdens dit webinar gaan we dieper in op deze vragen en nog veel meer!

Sept 13

Vide bijeenkomst "Veiligheid, verantwoordelijkheid en de rol van toezicht"

Het borgen van onze veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid, zo heet het. Maar wat betekent dit in tijden waarin we praten over netwerken, governance, participatie en co-productie? Vooral na incidenten placht men nog wel terug te grijpen naar de idee van de centraal verantwoordelijke overheid. Hoe gaan overheid en burgers met deze ambivalentie om? Dit was het onderwerp van een speciaal themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde. Verschillende auteurs lieten hun licht schijnen op deze materie.

Sept 20

Training Essentiële bouwkundige controlepunten

Op 20 september vindt de training Essentiële bouwkundige controlepunten plaats. Deze training is uiteraard gebaseerd op de nieuwe editie Essentiële bouwkundige controlepunten 2017-2018, welke u kunt downloaden vanaf onze website

Sept 20

Training gedragsverandering voor toezicht en handhaving

Steeds meer toezichthouders en handhavers passen de kennis uit gedragswetenschap toe bij het bepalen van hun aanpak. Het CCV organiseert daarom geregeld de training gedragsverandering (voorheen masterclass nalevingscommunicatie en gedragsbeïnvloeding) voor deze doelgroep.

Sept 20

Fire Seminar 2018. Brandveilige gevels: feit of fictie?

Donderdag 20 september 2018 organiseert Kingspan de zevende editie van het Fire Seminar op de Twente Safety Campus van Troned in Enschede. Hierbij staat de brandveiligheid van gevels centraal. Er wordt op dit moment veel gesproken over de brandveiligheid van gevels. Sprekers uit binnen- én buitenland belichten de urgentie van brandpreventie, de risico’s van de huidige Nederlandse regelgeving en het belang van grootschalig testen van gevels. De Nederlandse interviewer en schrijver Frénk van der Linden staat als dagvoorzitter garant voor prikkelende stellingen en stevige discussies. Daarnaast wordt het programma afgewisseld met demonstraties van realistische brandsituaties. Het Fire Seminar wordt georganiseerd voor brandexperts, brandweer, verzekeraars, gebouwbeheerders en adviesbureaus. Deelname is gratis.

Okt 02

Seminar Renovatie & Transformatie

De woningvoorraad moet de komende jaren flink onder handen worden genomen. Dankzij energieneutrale en gasloze ambities krijgt een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad een broodnodige upgrade. De bouw- en vastgoedsector heeft de uitdaging om dit in een keer goed aan te pakken en de kansen die er liggen aan te grijpen.

Okt 03

Leer slagvaardig omgaan met het Bouwbesluit met de SKB-opleiding Bouwbesluitdeskundige

Voor de zomer leek de Wet kwaliteitsborging weer in een stroomversnelling te komen. Op 29 juni verzocht minister Ollogren de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. Deze brief stuitte echter op nogal wat weerstand van zowel de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland als de VNG. De minister sprak namelijk over een akkoord, dat er echter nog niet is. Na de zomer praten de minister en VNG verder en zal er naar alle waarschijnlijkheid een schriftelijk overleg volgen met de Eerste Kamer

Okt 04

Dag van de Omgevingswet 2018

Op donderdag 4 oktober vindt de zevende editie van de Dag van de Omgevingswet plaats. Dankzij een veelheid aan verschillende sessies komen op één dag vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet aan de orde.

Okt 05

BIM Loket Kennisdag 2018

Op naar een Nationaal Digitaliseringsprogramma voor de gebouwde omgeving “De bouw speelt een sleutelrol in de grote uitdagingen waarvoor onze samenleving staat” – zo stelt de Bouwagenda. Om de productiesnelheid te verhogen en circulair bouwen mogelijk te maken, is een forse versnelling in digitalisering en informatisering nodig. Tijdens de BIM Loket Kennisdag vorig jaar klonk een stevige roep om regie en leiderschap voor de digitaliseringsopgave van de sector. Een jaar later stellen we vast dat aan die oproep gehoor is gegeven: de contouren van een Nationaal Digitaliseringsprogramma (‘Digideal’) tekenen zich af.

Okt 11

Jaarcongres VBWTN 2018

Op 11 oktober is er weer het Jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland.

Okt 16

Seminar Duurzame en Circulaire Bouw

Op 16 oktober 2018 vindt er bij NEN in Delft een International ASTM - NEN Seminar plaats rond de thema’s duurzame en circulaire bouw. Duurzaam en energiezuinig bouwen is gemeengoed geworden en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Circulaire constructies en circulair bouwen staan nog in de kinderschoenen, wat leidt tot interessante ontwikkelingen en kansen die we tijdens deze bijeenkomst belichten.

Okt 31

Mogelijkheden strafrecht bij monumententoezicht. Een handreiking in de maak!

Wanneer een monument (moedwillig) wordt beschadigd kiest een gemeentelijke toezichthouder meestal voor een bestuursrechtelijke handhaving, in de vorm van bijvoorbeeld stilleging en een dwangsom. Handhaving via het strafrecht kan ook, maar wordt slechts weinig toegepast. Wat kun je met strafrecht bij monumententoezicht? En wat zijn de praktijkervaringen van gemeenten? Daarover gaat de volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Aan de orde komen enkele casussen en de resultaten van een mini-enquête. De Erfgoedinspectie werkt aan een handreiking die informeert over de mogelijkheden en beperkingen van het strafrecht. Tijdens de bijeenkomst wordt een conceptversie toegelicht, de Erfgoedinspectie is benieuwd naar uw reacties.

Nov 01

Jaarcongres Evenementenveiligheid

01 nov 2018 / 09:00 - 17:00 uur Op donderdag 1 november organiseert Gemeente.nu in samenwerking met het Event Safety Institute het Jaarcongres Evenementenveiligheid.

Nov 01

COBc congres "De constructeur van de toekomst"

Op donderdag 1 november is er weer het jaarlijkse COBc congres deze keer in Rotterdam. Het thema van dit jaar is “De constructeur van de toekomst” en rond dit thema hebben wij als congresorganisatie, een boeiend programma vastgesteld. Wij hopen u welkom te heten in "Arminiuskerk ", regio Zuid-West hoopt er samen met u een heel mooie dag van te maken.

Nov 06

Nationale Asbest Conferentie 2018

Hoe beweegt u mee met de (on)mogelijkheden die er nu zijn? De discussie over de gezondheidsrisico’s, het gebrek aan arbeidscapaciteit, de (on)mogelijkheden van financieringsconstructies en de strenge eisen aan veiligheid zorgen dat ook u voor een uitdaging staat. Tijdens de 17e Nationale Asbest Conferentie ontdekt u met dé experts oplossingsgerichte ideeën voor uw project, zoals:

Nov 14

Bijeenkomst Handhavingsinstrumentarium Woningwet. 14 november Nieuwegein

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 14 november in Nieuwegein en op 28 november in Breda twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zullen worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld. De bijeenkomsten zijn van 13:00 uur tot 16:00 uur (inloop vanaf 12:30 uur) en zijn gratis toegankelijk.

Nov 16

Constructieve veiligheid in de bouw verdient meer!

Samen aan de slag! Recent is Nederland opnieuw opgeschrikt door enkele incidenten met parkeergarages. Ze trekken veel publicitaire aandacht en roepen vragen op over de kwaliteit van onze gebouwen. Duidelijkheid over de oorzaken laat nog op zich wachten. Wat is er aan de hand? Matig onderwijs, gebrekkig toezicht, werkdruk, Wet van Murphy?

Nov 20

Congres Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen

Als eerste op de hoogte! Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK het congres Energieprestatie 2.0. Tijdens dit congres staat de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 centraal.

Nov 22

BBN Studiedag 22-11-2018 in teken van veilig vluchten

Door juiste bouwkundige maatregelen meer tijd om aan de brand te ontkomen. Met lezingen door gebouweigenaar, architect en bouwer aansluitend zeer leerzame workshops georganiseerd vanuit de BBN werkgroepen.

Nov 26

13e Dag van de BOA, 26 november 2018

Speciaal voor u als BOA en/of teamleider vindt op maandag 26 november in de Reehorst te Ede, de 13e Dag van de BOA plaats. In één dag bent u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Kortom, de dag waar u inspiratie opdoet en vele netwerkmogelijkheden heeft met vakgenoten vanuit het hele land!

Nov 26

Tweede wetgevingsupdate op 26 november: Waar staan we nu met de Omgevingswet?

Na een succesvolle eerste wetgevingsupdate in het voorjaar organiseren VNG, programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK, en het programma Aan de slag op 26 november een tweede wetgevingsupdate

Nov 26

Voorlichtingsbijeenkomst Kennisportaal Constructieve Veiligheid 26-11-18

Op het kennisportaal Constructieve Veiligheid is alle beschikbare kennis over het realiseren van constructief veilige constructies gebundeld en op een eigentijdse manier beschikbaar gemaakt voor een ieder die met deze materie te maken heeft. Zie www.kpcv.nl. Afwisselend zullen Prof. Dr. Ir. S Wijte en ir. H. Borsje eerst nog eens het belang van een goede voorbereiding van bouwprojecten met het oog op constructieve veiligheid benadrukken. Over de achtergronden, werkwijze en toepassing wordt u snel en vakkundig bijgepraat door de initiatiefnemers van dit portaal.

Nov 27

Voorlichtingsbijeenkomst Kennisportaal Constructieve Veiligheid 27-11-18

Op het kennisportaal Constructieve Veiligheid is alle beschikbare kennis over het realiseren van constructief veilige constructies gebundeld en op een eigentijdse manier beschikbaar gemaakt voor een ieder die met deze materie te maken heeft. Zie www.kpcv.nl. Afwisselend zullen Prof. Dr. Ir. S Wijte en ir. H. Borsje eerst nog eens het belang van een goede voorbereiding van bouwprojecten met het oog op constructieve veiligheid benadrukken. Over de achtergronden, werkwijze en toepassing wordt u snel en vakkundig bijgepraat door de initiatiefnemers van dit portaal.

Nov 28

Bijeenkomst Handhavingsinstrumentarium Woningwet. 28 november Breda

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 14 november in Nieuwegein en op 28 november in Breda twee bijeenkomsten waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zullen worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld. De bijeenkomsten zijn van 13:00 uur tot 16:00 uur (inloop vanaf 12:30 uur) en zijn gratis toegankelijk.

Nov 29

Voorlichtingsbijeenkomst Kennisportaal Constructieve Veiligheid 29-11-18

Op het kennisportaal Constructieve Veiligheid is alle beschikbare kennis over het realiseren van constructief veilige constructies gebundeld en op een eigentijdse manier beschikbaar gemaakt voor een ieder die met deze materie te maken heeft. Zie www.kpcv.nl. Afwisselend zullen Prof. Dr. Ir. S Wijte en ir. H. Borsje eerst nog eens het belang van een goede voorbereiding van bouwprojecten met het oog op constructieve veiligheid benadrukken. Over de achtergronden, werkwijze en toepassing wordt u snel en vakkundig bijgepraat door de initiatiefnemers van dit portaal.

Dec 05

Voorlichtingsbijeenkomst Kennisportaal Constructieve Veiligheid 5-12-18

Op het kennisportaal Constructieve Veiligheid is alle beschikbare kennis over het realiseren van constructief veilige constructies gebundeld en op een eigentijdse manier beschikbaar gemaakt voor een ieder die met deze materie te maken heeft. Zie www.kpcv.nl. Afwisselend zullen Prof. Dr. Ir. S Wijte en ir. H. Borsje eerst nog eens het belang van een goede voorbereiding van bouwprojecten met het oog op constructieve veiligheid benadrukken. Over de achtergronden, werkwijze en toepassing wordt u snel en vakkundig bijgepraat door de initiatiefnemers van dit portaal.

Dec 06

Training Essentiële bouwkundige controlepunten

Op 6 december vindt de training Essentiële bouwkundige controlepunten plaats. Deze training is uiteraard gebaseerd op de nieuwe editie Essentiële bouwkundige controlepunten 2017-2018, welke u kunt downloaden vanaf onze website

Dec 13

Symposium: ‘Succesvol werken met de MPG’

Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa in het monumentale voormalige Soesterbergse kleinseminarie Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’. Wij willen u hierbij graag uitnodigen voor dit event, waarin de praktijk van de MPG centraal staat.

Dec 13

NIEUW VERKEERSBELASTINGMODEL VOOR BRUGGEN

Cursusleider(s): Dhr. Prof.dr.ir. R.D.J.M. Steenbergen (TNO), Dhr. Ir. J.H. Reusink (Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling) Cursusdata: 13 december 2018 van 15.00 tot 21.00 uur Locatie: Delft Prijs: € 345,00 excl. btw Studiepunten: 2 (Kenniseenheden Constructeursregister) In samenwerking met: TNO en Gemeente Rotterdam