Agenda oktober 2018

Okt 02

Seminar Renovatie & Transformatie

De woningvoorraad moet de komende jaren flink onder handen worden genomen. Dankzij energieneutrale en gasloze ambities krijgt een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad een broodnodige upgrade. De bouw- en vastgoedsector heeft de uitdaging om dit in een keer goed aan te pakken en de kansen die er liggen aan te grijpen.

Okt 03

Leer slagvaardig omgaan met het Bouwbesluit met de SKB-opleiding Bouwbesluitdeskundige

Voor de zomer leek de Wet kwaliteitsborging weer in een stroomversnelling te komen. Op 29 juni verzocht minister Ollogren de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. Deze brief stuitte echter op nogal wat weerstand van zowel de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland als de VNG. De minister sprak namelijk over een akkoord, dat er echter nog niet is. Na de zomer praten de minister en VNG verder en zal er naar alle waarschijnlijkheid een schriftelijk overleg volgen met de Eerste Kamer

Okt 04

Dag van de Omgevingswet 2018

Op donderdag 4 oktober vindt de zevende editie van de Dag van de Omgevingswet plaats. Dankzij een veelheid aan verschillende sessies komen op één dag vrijwel alle aspecten van de Omgevingswet aan de orde.

Okt 05

BIM Loket Kennisdag 2018

Op naar een Nationaal Digitaliseringsprogramma voor de gebouwde omgeving “De bouw speelt een sleutelrol in de grote uitdagingen waarvoor onze samenleving staat” – zo stelt de Bouwagenda. Om de productiesnelheid te verhogen en circulair bouwen mogelijk te maken, is een forse versnelling in digitalisering en informatisering nodig. Tijdens de BIM Loket Kennisdag vorig jaar klonk een stevige roep om regie en leiderschap voor de digitaliseringsopgave van de sector. Een jaar later stellen we vast dat aan die oproep gehoor is gegeven: de contouren van een Nationaal Digitaliseringsprogramma (‘Digideal’) tekenen zich af.

Okt 11

Jaarcongres VBWTN 2018

Op 11 oktober is er weer het Jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland.

Okt 16

Seminar Duurzame en Circulaire Bouw

Op 16 oktober 2018 vindt er bij NEN in Delft een International ASTM - NEN Seminar plaats rond de thema’s duurzame en circulaire bouw. Duurzaam en energiezuinig bouwen is gemeengoed geworden en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Circulaire constructies en circulair bouwen staan nog in de kinderschoenen, wat leidt tot interessante ontwikkelingen en kansen die we tijdens deze bijeenkomst belichten.

Okt 31

Mogelijkheden strafrecht bij monumententoezicht. Een handreiking in de maak!

Wanneer een monument (moedwillig) wordt beschadigd kiest een gemeentelijke toezichthouder meestal voor een bestuursrechtelijke handhaving, in de vorm van bijvoorbeeld stilleging en een dwangsom. Handhaving via het strafrecht kan ook, maar wordt slechts weinig toegepast. Wat kun je met strafrecht bij monumententoezicht? En wat zijn de praktijkervaringen van gemeenten? Daarover gaat de volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Aan de orde komen enkele casussen en de resultaten van een mini-enquête. De Erfgoedinspectie werkt aan een handreiking die informeert over de mogelijkheden en beperkingen van het strafrecht. Tijdens de bijeenkomst wordt een conceptversie toegelicht, de Erfgoedinspectie is benieuwd naar uw reacties.