Okt 03

Leer slagvaardig omgaan met het Bouwbesluit met de SKB-opleiding Bouwbesluitdeskundige

Datum:3-10-2018

Starttijd:14:30:00

Locatie:Utrecht

Kosten:€ 5.995,00 excl. btw Inclusief: digitale syllabi en dictaten; gebruik van BRIS; een herkansing voor elk tentamen en het eindexamenwerkstuk. Exclusief aan te schaffen boeken.

Voor de zomer leek de Wet kwaliteitsborging weer in een stroomversnelling te komen. Op 29 juni verzocht minister Ollogren de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. Deze brief stuitte echter op nogal wat weerstand van zowel de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland als de VNG. De minister sprak namelijk over een akkoord, dat er echter nog niet is. Na de zomer praten de minister en VNG verder en zal er naar alle waarschijnlijkheid een schriftelijk overleg volgen met de Eerste Kamer.

Daarmee is het dossier Wkb terug bij af, terwijl het zo’n belangrijk onderwerp is. Kennis van het Bouwbesluit en kwaliteitsborging zal steeds belangrijker worden, zowel voor medewerkers van overheidsdiensten vanwege de kwaliteitscriteria als voor bouwbedrijven die straks meer eigen verantwoordelijkheid krijgen.

Wil je slagvaardig omgaan met het Bouwbesluit? Zorg dan dat je deelneemt aan de nieuwe opleiding Bouwbesluitdeskundige. Tijdens de post-hbo-opleiding Bouwbesluitdeskundige krijg je meer kennis over het Bouwbesluit en aanverwante regelgeving en leer hoe je een bouwplan integraal kan toetsen aan de voorschriften van het Bouwbesluit om zo kwaliteitsborging te kunnen garanderen. De opleiding start op woensdag 3 oktober aanstaande in Utrecht. Ga voor meer informatie en aanmelden naar paotm.nl.

Bron: PAO Techniek en Management 07-09-2018