Nov 06

Nationale Asbest Conferentie 2018

Datum:6-11-2018

Starttijd:9:00:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:Bouw & Infra Park Harderwijk

Kosten:zie link in bericht

Hoe beweegt u mee met de (on)mogelijkheden die er nu zijn?

De discussie over de gezondheidsrisico’s, het gebrek aan arbeidscapaciteit, de (on)mogelijkheden van financieringsconstructies en de strenge eisen aan veiligheid zorgen dat ook u voor een uitdaging staat. Tijdens de 17e Nationale Asbest Conferentie ontdekt u met dé experts oplossingsgerichte ideeën voor uw project, zoals:

  • Juridische en praktische toepasbaarheid van het certificeringstelsel   In hoeverre staan de vereiste veiligheidseisen voor u in verhouding tot  de werkelijke risico’s? Bewustwording en stimuleringsmethoden   Hoe creëert u meer bewustwording bij pandeigenaren en stimuleert u hen  om asbest te saneren?
  •  (On)mogelijkheden van innovatie  Hoe vindt u toch een opening om te innoveren? Toezicht en handhaving   Hoe houdt u toezicht op het asbestverbod en het volgens wet- en regelgeving   verwijderen van asbest?
  • Versnelling sanering van asbestdaken Wat kunt u doen om de daken in uw regio voor 2024 asbestvrij te maken?

Leden van de Vereniging BWT  kunnen zicht inschrijven en krijgen  een korting van 20%. Het programma vindt je hier

Ingeborg Kriegsman en Wico Ankersmit leveren een bijdrage een voorproefje vind je hier

 

Bron: NIB 05-06-2018