Apr 24

Regiosessies Financieel Dialoogmodel Omgevingswet 24-04

Datum:24-4-2018

Starttijd:13:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:Assen

De Omgevingswet heeft niet alleen veel gevolgen voor uw organisatie en werkprocessen, maar ook voor uw begroting. Om gemeenten te helpen bij het inzichtelijk maken van de financiële impact, is het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet ontwikkeld. In april vinden regiosessies plaats.

Het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet is ontwikkelt in samenwerking met Deloitte. Dit model geeft, op basis van de door uw gemeente ingevulde gegevens en gevalideerde aannames, een indicatie van de invoeringskosten, exploitatielasten en frictiekosten rond de invoering van de Omgevingswet. Het model dient als handvat om binnen uw gemeente het gesprek aan te gaan over verschillende scenario’s en de daarbij horende financiële impact.

Regiobijeenkomsten

Het Financieel Dialoog model Omgevingswet is in 2017 opgeleverd en inmiddels doorontwikkeld. In april worden nieuwe regiobijeenkomsten georganiseerd die in het teken staan van de uitrol van het doorontwikkelde model.

Tijdens de workshop krijgt u:

  • een uitgebreide toelichting op het model
  • de werking van het model
  • de resultaten die het oplevert

Iedere deelnemer krijgt de beschikking over het model en kan het daarna voor de eigen gemeente invullen. Daarnaast kunt u bij het invullen van het model gebruik maken van de expertise van Deloitte en zal er een terugkomdag worden georganiseerd waar de bevindingen gedeeld kunnen worden.

Wanneer?

4 april 2018: 9:30 – 12:30 in Rotterdam
18 april 13:30 – 16:30 in Den Bosch
24 april 2018: 13.00 – 16.00 in Assen

De datum en locatie voor de overige bijeenkomst (regio Noord-West) communiceren we als deze bekend is.

Voor wie?

Programmamanagers en hun financiële expert

Aanmelden

Voor de regiosessies kunt u zich aanmelden via onderstaande links:

Meer informatie

Bron: VNG 23-03-2018

Thema's: Omgevingswet