Mei 17

Praktijkdag Asbest

Datum:17-5-2018

Starttijd:9:00:00

Eindtijd:16:35:00

Locatie:Hotel Van der Valk Veenendaal

Kosten:Vóór 19 april a.s.: € 345,- excl. btw. per persoon = € 50,- korting Daarna: € 395,- excl. btw. per persoon.

De Landelijke Asbest Praktijkdag is uw jaarlijkse update van nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk. Het congres vindt plaats op 17 mei 2018 in Veenendaal.

Tijdens de praktijkdag wordt u uitgebreid geïnformeerd over:

  • Visie op asbestproblematiek/toezicht onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  • Actuele ontwikkelingen rondom het modeleren van blootstelling aan asbestvezels
  • Visie Aedes op het asbeststelsel
  • Visie op de rol van Omgevingsdiensten
  • Juridische actualiteiten 2018
  • Van transparantie naar vertrouwen in de asbestketen: ervaringen met de Asbest-OS App
  • Onderzoek naar asbest in de bodem: een complexe materie
  • Corporaties en Omgevingsdiensten werken samen aan vertrouwen
  • Nieuwe update van de “NEN 2990 Eindbeoordeling na asbestverwijdering” in aantocht
  • Praktijkvoorbeeld Ontmanteling Energiecentrale Nijmegen

Bestemd voor:
Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieu coördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, arbocoördinatoren en preventieadviseurs, KAM-coördinatoren, SHE-coördinatoren, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants, bouwplantoetsers en bouwinspecteurs.

Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, bouwbedrijven, asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven, certiciferende instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, ingenieurs en adviesbureaus, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

PROGRAMMA

Bron: studiecentrum Kerckebosch i.s.m. OOM-milieumanagement en AT Osborne 03-04-2018