Juni 21

‘Duurzaamheid en monumententoezicht – praktijkvragen en oplossing’

Datum:21-6-2018

Starttijd:13:00:00

Eindtijd:16:31:00

Locatie:Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 in Utrecht.

Kosten:Gratis

Dinsdagmiddag 12 juni 2018 is de volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht.

Het thema is dit keer ‘Duurzaamheid en monumententoezicht’. Verduurzaming van gebouwen, ook bij monumenten, is een goede zaak. Maar toezichthouders lopen soms tegen voorbeelden op waarbij dat niet passend is of niet goed wordt uitgevoerd. Zonnepanelen die niet op de juiste plaats worden gelegd; isolatiemaatregelen zonder voldoende ventilatie; installaties die de monumentale waarden aantasten, etc. Omdat er steeds meer initiatieven zijn om ook monumenten te verduurzamen staat deze uitvoeringspraktijk ditmaal centraal.

Enkele vragen die aan bod komen zijn:

  • Wat zijn de rode draden in het (gemeentelijk) beleid rond verduurzaming van monumenten? Kunnen en moeten ook bij monumenten de kabinetsdoelstellingen (50% CO2-reductie in 2030) worden gehaald?
  • Wat zijn de trends op het terrein van verduurzaming van monumenten? Worden steeds meer monumenten verduurzaamd, wat wordt over het algemeen gedaan (water, hergebruik, energie, e.d.), wegen de baten op tegen de kosten, et cetera)?
  • Is het technisch wel mogelijk om monumenten te verduurzamen (waterbesparing, materiaalgebruik , zonnepanelen, isolatie, gasloos, installaties, e.d.?
  • Waar (en waarom) kunnen problemen ontstaan bij de uitvoering van de maatregelen?
  • Hoe kan een toezichthouder het beste optreden (preventief en corrigerend)?
  • Is er specifieke expertise bij de toezichthouder nodig. Is het mogelijk om in het voortraject (via communicatie, subsidie voor dumo-advies, e.d.) problemen bij de uitvoering te voorkomen?

Deze bijeenkomst is bestemd voor toezichthouders, handhavers en hun functioneel leidinggevenden. De organisatie ligt in handen van het Platform Monumententoezicht, een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 in Utrecht.

Tijd: start om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en rond 16.30 uur sluiten we plenair af.

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. U kunt zich hier aanmelden.

Bron: Stichting ERM 15-05-2018

Thema's: Monumenten

Tags: Duurzaam bouwen