Agenda september 2018

Sept 13

Vide bijeenkomst "Veiligheid, verantwoordelijkheid en de rol van toezicht"

Het borgen van onze veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid, zo heet het. Maar wat betekent dit in tijden waarin we praten over netwerken, governance, participatie en co-productie? Vooral na incidenten placht men nog wel terug te grijpen naar de idee van de centraal verantwoordelijke overheid. Hoe gaan overheid en burgers met deze ambivalentie om? Dit was het onderwerp van een speciaal themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde. Verschillende auteurs lieten hun licht schijnen op deze materie.

Sept 20

Training Essentiële bouwkundige controlepunten

Op 20 september vindt de training Essentiële bouwkundige controlepunten plaats. Deze training is uiteraard gebaseerd op de nieuwe editie Essentiële bouwkundige controlepunten 2017-2018, welke u kunt downloaden vanaf onze website

Sept 20

Training gedragsverandering voor toezicht en handhaving

Steeds meer toezichthouders en handhavers passen de kennis uit gedragswetenschap toe bij het bepalen van hun aanpak. Het CCV organiseert daarom geregeld de training gedragsverandering (voorheen masterclass nalevingscommunicatie en gedragsbeïnvloeding) voor deze doelgroep.

Sept 20

Fire Seminar 2018. Brandveilige gevels: feit of fictie?

Donderdag 20 september 2018 organiseert Kingspan de zevende editie van het Fire Seminar op de Twente Safety Campus van Troned in Enschede. Hierbij staat de brandveiligheid van gevels centraal. Er wordt op dit moment veel gesproken over de brandveiligheid van gevels. Sprekers uit binnen- én buitenland belichten de urgentie van brandpreventie, de risico’s van de huidige Nederlandse regelgeving en het belang van grootschalig testen van gevels. De Nederlandse interviewer en schrijver Frénk van der Linden staat als dagvoorzitter garant voor prikkelende stellingen en stevige discussies. Daarnaast wordt het programma afgewisseld met demonstraties van realistische brandsituaties. Het Fire Seminar wordt georganiseerd voor brandexperts, brandweer, verzekeraars, gebouwbeheerders en adviesbureaus. Deelname is gratis.