Okt 10

Informatiebijeenkomst NTA 8800: Nieuw tijdperk energieprestatie

Datum:10-10-2019

Starttijd:12:30:00

Eindtijd:16:30:00

Locatie:Zwolle

Kosten:€ 295 excl. BTW

Per 1 juli 2020 wordt NTA 8800 aangewezen in het Bouwbesluit. De nieuwe standaard voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Bereid u alvast voor en krijg in één middag inzicht in de belangrijkste veranderingen!

Toelichting

NTA 8800
Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Zo geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Dit betekent dat woningen en bedrijfsgebouwen gelijktijdig aan BENG-eisen moeten voldoen.

NTA 8800 is de nieuwe bepalingsmethode voor de Energie prestatie van Gebouwen en gaat o.a. NEN 7120 vervangen. Deze nieuwe methode is gebaseerd op de meest recente Europese normen en ook bedoeld voor zeer energiezuinige gebouwen. Deze methode is geschikt voor bestaande en nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Een groot verschil t.o.v. de huidige bepalingsmethoden en NTA 8800 is dat wordt afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI en wordt overgegaan naar de indicator kWh/m2.y.

De docent van deze bijeenkomst is intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van NTA 8800.

TIP: Bekijk een preview van deze informatiebijeenkomst (PDF)

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.

Resultaat

  • U heeft inzicht in de herzieningen van het stelsel energieprestatie;
  • U weet hoe NTA 8800 er op hoofdlijnen uitziet;
  • U kent de belangrijkste verschillen tussen NEN 7120 en NTA 8800;
  • U heeft een eerste indruk van de impact van NTA 8800 op het gebouwontwerp;
  • U kent de belangrijkste veranderingen in de kwaliteitsborging.

Programma

De belangrijkste veranderingen in het nieuwe EPG stelsel;
De belangrijkste principes van NTA 8800;
De belangrijkste verschillen t.o.v. NEN 7120;
Een eerste indruk van de impact van NTA 8800 op het gebouwontwerp;
NTA 8800 en de impact op de kwaliteitsborging.

Bron: NEN 08-07-2019