Okt 23

Studiedag 'Brandveiligheid gevels'

Datum:23-10-2019

Starttijd:9:00:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein

Kosten:Kosten voor deze studiedag: € 195,-. Komt u alleen naar het ochtend- of middagprogramma dan betaalt u: € 125,-

M

Op woensdag 23 oktober 2019 organiseert NEN, werkgroep 3510070019 'Gevels', de studiedag 'Brandveiligheid gevels'. De werkgroep vindt het van belang, dat gemeenten en bij hogere gebouwen betrokken verantwoordelijken (zoals gebouweigenaar, huurder en beheerder) kennis nemen van de achtergronden van brandveilige gevels én de praktische uitvoering en controle daarvan.

Achtergrond

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft op 30 november 2018 alle gemeenten in een brief opgeroepen de meest risicovolle gebouwen te inventariseren. En er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor de inventarisatie is een protocol opgezet en een tool/vragenlijst ontwikkeld waarmee een globale risico-inschatting kan worden gemaakt.

Doel

De NEN studiedag gevels beoogt kennisoverdracht over regelgeving, producten en de manier waarop producten getest worden duidelijker te maken. Bouwregelgeving rondom gevels, wanneer is een gevel ‘brandveilig’, uitleg over de BZK-risicotool ‘Brandveiligheid Gevels’, ervaringen met de Rotterdamse risicotool, cases uit de praktijk, ontwerp en bestek: van gebouw- naar producteisen, uitvoering: essentiële controlepunten.

Doelgroep

Bouw en Woningtoezicht, gebouweigenaren, beheerders, huurders, risicobeheersingsmedewerkers van de veiligheidsregio’s, architecten, aannemers, adviseurs en toeleveranciers van kennis en materialen.

Werkgroep

De leden van de werkgroep.

Organisatie

De organisatie van deze studiedag gevels wordt opgepakt vanuit de werkgroep gevels waarbij NEN, Brandveilig Bouwen Nederland, Bouwen met Staal, VMRG, DGMR, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, Peutz en Gemeente Rotterdam een aanjagende rol spelen

Meer informatie

 

Bron: NEN 09-10-2019

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid