Okt 10

Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet

Datum:10-10-2019

Starttijd:9:00:00

Eindtijd:16:30:00

Locatie:Utrecht

Kosten:€599,- (excl. btw).


Na deze cursus kunt u direct aan de slag om uw processen en uitvoering veel efficiënter te maken. Het geeft u handvatten om nu al te gaan werken zoals de Omgevingswet het bedoelt met een team dat kan onderhandelen, faciliteren, bemiddelen en overtuigen.

Heeft u ook het gevoel dat vergunningverlening, toezicht en handhaving efficiënter kunnen worden vormgegeven, maar krijgt u hier nog onvoldoende grip op? Met deze cursus leert u niet alleen om te prioriteren bij de handhaving, maar om deze prioriteiten al te borgen in het Omgevingsplan en de ruimte die het bevoegd gezag hierbinnen krijgt om haar vergunningstelsel in te richten.


Met deze opleiding heeft u handvatten om uw eigen vergunningverlening en dienstverlening op het gebied van gemeentelijke VTH-taken direct te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Door een goed beeld te krijgen van de aankomende veranderingen in wet- en regelgeving (en vooral welke ruimte u hierin zelf krijgt om als lokaal bevoegd gezag hiermee om te gaan en dit in te richten) kunt u uw organisatie nu al gaan herinrichten op de toekomst.

Bron: Schulinck 08-07-2019

Thema's: Omgevingswet