Apr 16

Congres: De gemeentelijke energietransitie - samen aan de slag

Datum:16-4-2019

Starttijd:9:00:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:Amsterdam

Kosten:€ 395,- per persoon, ex BTW.

De energietransitie moet de komende jaren concreet vorm krijgen. Voor gemeenten brengt dat allerlei dilemma’s met zich mee. Over burgerparticipatie, verdeling van de kosten, gasloos (ver)bouwen, en meer. Op 16 april organiseren we in samenwerking met ODE WindNieuws een congres waarin u inzichten, tips en inspiratie krijgt. Zodat u daarna gericht aan de slag kunt.

Inleiding

De komende jaren staan in het teken van de energietransitie. De opgave waar we voor staan is groot, maar kan ook perspectief bieden. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Vaststaat dat we dit niet alleen kunnen, er zijn vele partijen bij betrokken, zowel overheden als marktpartijen. De gemeente is daarbij een belangrijke sleutelspeler en werkt hiervoor met andere gemeenten en met alle betrokkenen samen in Regionale Energie Strategieën.

Of een gemeente nu de ambitie heeft om in 2030, 2040 of 2050 CO2-neutraal te zijn, er moet veel gebeuren. Tijdens dit congres gaan we met verschillende partijen uit het veld in gesprek. Hoe krijg je alle burgers mee? Welke samenwerkingen moeten worden aangegaan? En binnen welke kaders kan je je bewegen? Aan de hand van plenaire bijeenkomsten en verschillende deelsessies krijgt u antwoord op deze vragen. U kunt (deels) uw eigen programma samenstellen, zodat u precies de informatie krijgt waar u behoefte aan heeft.

Bron: berghauserpont 14-02-2019

Thema's: Bouwtechniek