Sept 19

Opleiding Milieugeluid

Datum:19-9-2019

Locatie:Utrecht

Kosten:€ 6.100,00 excl. btw

SKB post-hbo-opleiding

In deze post-hbo-opleiding leer je problemen op het gebied van geluid en trillingen onderbouwd te signaleren en op te lossen met behulp van het brede scala aan meetmethoden, instrumenten, berekeningen en simulaties. 
 
Een goede kennis van geluid en trillingen is noodzakelijk om bij te dragen aan lawaaibeheersing, zo kan geluidsoverlast in de samenleving worden gereduceerd. De opleiding behandelt de fundamenten van de akoestiek, de fysische achtergronden, relevante wetgeving en praktische methoden om de akoestiek te verbeteren en geluidsoverlast te verminderen. Belangrijke thema’s zijn industrie- en verkeerslawaai, geluidhinder, geluidsisolatie en installatiegeluid.
 
De docenten komen uit de branche zelf en daarom sluit de opleiding goed aan op de Nederlandse beroepspraktijk en milieuwetgeving. De opleiding bestaat uit 4 modules:

 • Wet - en regelgeving (basis module)
 • Geluid in de gebouwde omgeving
 • Industrielawaai (deze module is ook apart te volgen)
 • Verkeerslawaai (deze module is ook apart te volgen)

Voldoen aan regelgeving en geluidhinder voorkomen

Door het volgen van deze opleiding

 • Krijg je inzicht in de fysische grondbeginselen van geluid en trillingen
 • Krijg je inzicht in de oorzaken van geluidsoverlast en trillingen en de ingrepen om dit te beperken (lawaaibeheersing)
 • Leer je zelfstandig rekenen aan de geluidoverdracht, ten gevolge van industrie, installaties en weg-, rail- en luchtvaartverkeer
 • Leer je rekenen aan geluid in en rond gebouwen, al dan niet beïnvloed door scheidingsconstructies
 • Krijg je inzicht in de relevante wetgeving: de Wet geluidhinder, de milieuwetgeving, het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit
 • Kun je de meest gehanteerde normen en richtlijnen in de praktijk toepassen
 • Kun je omgaan met verschillende rekenprogrammatuur en meettechnieken

Gecertificeerd CPION-diploma

Deelnemers die de opleiding met succes hebben afgerond, krijgen het diploma dat wordt uitgegeven door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs vertegenwoordigt door CPION.

Bedoeld voor medewerkers

 • bij adviesbureaus voor akoestiek, lawaai- en trilling beheersing, verkeers- en industrielawaai
 • milieu en geluid bij overheden, zoals gemeentes, regionale milieudiensten en provincies, die geluid in hun takenpakket hebben
 • van bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de geluidaspecten in hun bedrijf
 • bij ProRail, de luchthaven Schiphol en de regionale luchthavens die geluid in hun portefeuille hebben
 • van toeleveranciers en opdrachtnemers die actief zijn in het vakgebied akoestiek en lawaaibeheersing

Toelatingseisen

Wiskunde en natuurkunde op HBO-niveau: logaritmen, integreren/differentiëren, complexe getallen. Kandidaten die hier niet aan voldoen kunnen een gesprek aanvragen met de studieleider van de opleiding. De studieleider beoordeelt op basis hiervan of je alsnog kan worden toegelaten. 

Lidmaatschap NVBV (Nederlandse Vlaamse Bouwfysica Vereniging)

Gratis 1 jaar lidmaatschap NVBV voor deelnemers aan deze opleiding, aangeboden door Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica. 

Bron: PAO Techniek en Management 09-07-2019