Sept 23

Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag!

Datum:23-9-2019

Starttijd:13:00:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:Utrecht

Kosten:€ 249,- incl. koffie/thee/water, excl. btw

Dit seminar stelt u op de hoogte van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en hoe hier mee in de praktijk om te gaan.

Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag!

• Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen
• In één middag klaar om aan de slag te gaan
• Wat kunt u nu al met kwaliteitsborging?
• Hoe wordt de wetgeving geïmplementeerd?
• Hoe gaat de rol van de gemeente er nu uit zien?
• Welke lessen zijn er te trekken uit de pilots?

 

Hajé van Egmond Johan van der Graaf Jos Rooijakkers Peter de Haan Wico Ankersmit
Adviseur Geregeld, middagvoorzitter Senior adviseur Nieman Raadgevende Ingenieurs Algemeen directeur BouwQ Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten Directeur Vereniging voor Bouw- en Woningtoezicht Nederland

Inleiding

Eindelijk is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat we vanaf 2021 in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen krijgen. En dat heeft gevolgen voor zowel de markt als het huidige bouw- en woningtoezicht.

U kunt gaan afwachten tot 2021, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en mee discussiëren over hoe hier mee in de praktijk om te gaan.

Inhoud en resultaat

In dit seminar wordt u meegenomen in de stand van kwaliteitsborging, waarbij vragen aan de orde komen als:

 • Wat kunt u nu al met (private) kwaliteitsborging? Kun je nu al kwaliteitsborgers inschakelen? En hoe dan?
 • Hoe wordt de nieuwe rol van gemeenten bij vergunningverlening, toezicht en handhaving? Zijn gemeenten al bezig met een transitie?
 • Wat is de relatie met de nieuwe Omgevingswet?
 • Op welke wijze wordt er nu al met kwaliteitsborging gewerkt? Welke lessen zijn er te trekken uit de pilots en hoe gaan de toekomstige pilots er uit zien?

In één middag bent u weer helemaal bij en kunt u aan de slag met de voorbereidingen op de nieuwe wetgeving.

Voor wie ?

Dit seminar is bestemd voor de overheid/BWT (coördinatoren, teamleiders vergunningverlening bouwen, coördinatoren, teamleiders handhaving bouwen, beleidsmedewerkers/coördinatoren Wabo en juristen bouwen en handhaving) en de markt (bouwers, aannemers en leveranciers). Deze laatsten zijn met name werkzaam bij uitvoerende partijen in de bouw.

Daarnaast is het seminar interessant voor adviesbureaus, architecten en advocatuur.

Programma

13.00

Inloop

 
13.30

Stand van zaken kwaliteitsborging

 • Proces Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Wat waren de discussiepunten?
 • Hoe ziet de wet er nu uit?
 • Wat zijn de aanvullende toezeggingen van de minister?

Hajé van Egmond, adviseur Geregeld en tevens middagvoorzitter

14.00

Hoe nu al aan de gang gaan met de kwaliteitsborging?

 • Integrale kwaliteitsketen van ontwerp tot gebruik
 • Borgen van de aantoonbaarheid van voldoen aan het Bouwbesluit
 • Het proces van kwaliteitsborging
 • Ontwikkelingen
 • Praktijkvoorbeelden
Johan van der Graaf, senior adviseur Nieman Raadgevende Ingenieurs

14.30

Hoe kun je private kwaliteitsborging in de praktijk vormgeven? Een praktijkvoorbeeld.

 • Wat moet een aannemer anders gaan doen?
 • Op welke manier gaat de kwaliteitsborger te werk?
 • Wat is de rol van de opdrachtgever bij het hele proces?
 • Welke lessen zijn er te trekken?

Jos Rooijakkers, algemeen directeur BouwQ

15.00

Pauze

 

15.15

Private kwaliteitsborging: aan de slag

 • Het wetsvoorstel juridisch bekeken
 • De relatie met de Omgevingswet
 • Wat gaat er juridisch nog gebeuren de komende jaren?
 • Nieuwe rol van de gemeente bij vergunningverlening
 • Nieuwe handhavingsrol van de gemeente
 • Wat moet er nog gebeuren?

Discussie

Peter de Haan, advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Wico Ankersmit, directeur Vereniging voor Bouw- en Woningtoezicht Nederland

16.30

Vragen en discussie met alle sprekers

 

17.00

Afsluiting met een borrel​

 

 

Bron: omgevingsweb.nl 25-06-2019