Agenda 2020

Juli 07

Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

Dinsdag 7 juli organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet een Inspiratiedag Implementatie. Zo houden we het ritme van de kwartaalbijeenkomsten vast. U bent van harte welkom om hier virtueel bij aanwezig te zijn. Het programma start om 10.30 uur en duurt tot 15.15 uur.

Juli 16

Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten

Nu de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is aangenomen door de Eerste Kamer krijgen we nu echt vanaf 2022 in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen. De Wkb heeft flinke consequenties voor de werkpraktijk van gemeenten en dan met name voor BWT. Wat staat er nu precies in de wet? Hoe ga je als gemeente je organisatie inrichten? Wat moet er juridisch nog gebeuren? Vele vragen waar je als gemeente voor staat en waar je mee aan de slag moet.

Sept 29

Webinar ‘De gaten in het brandcompartiment’ op 29 oktober 2020

Brandcompartimenten zijn onmisbaar om de gevolgen van een brand te beperken. In de praktijk vertonen ze echter een groot aantal gaten. Vooral de leidingdoorvoeringen blijken lastige onderdelen, waar het geregeld mis gaat. In een gratis te volgen webinar ‘De gaten in het brandcompartiment’ op 29 oktober 2020, gaan drie deskundigen in op de brandveilige constructie van brandcompartimenten en met name de gaten daarin door leidingdoorvoeringen.

Sept 30

Webinar - Proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Gemeenten kunnen samen met aannemer/architect, kwaliteitsborger en waar mogelijk opdrachtgever proefprojecten uitvoeren. Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hoe start u zo'n proefproject?

Okt 05

Congres Omgevingswet & agile communicatie

De start van de Omgevingswet op 1 januari 2022, een van de grootste wettelijke wijzigingen in Nederland, omvat veel meer dan het implementeren van juridische veranderingen in ruimtelijke processen. De Omgevingswet vraagt vooral om een nieuwe manier van samenwerken. Als keten, binnen en buiten de eigen organisatie, integraal met verschillende overheden en (semi)overheidsorganisaties in de regio. Dit in samenhang met maatschappelijk vraagstukken zoals de energietransitie en duurzaamheid. En natuurlijk in samenspraak met de samenleving: alle inwoners en ondernemers in Nederland

Okt 05

Webinar – Risicobeoordeling en Borgingsplan

In de serie webinars over de Omgevingswet en de Wkb kunt op maandag 5 oktober om 14.00 kijken naar het tweede webinar over proefprojecten onder de Wkb.

Okt 06

NEN en BBN organiseren Webinar Facade Fire Safety

NEN en BBN organiseren een Engelstalig webinar over brandveiligheid van gevels. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden gedeeld door sprekers uit verschillende delen van Europa. De webinar wordt georganiseerd voor iedereen die zich met brandveiligheid van gevels bezighoudt en bijgepraat wil worden over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Okt 08

Dag van de Omgevingswet 2020

Op 1 oktober start de Dag van de Omgevingswet 2020. Dit jaar is het een online congres met meer dan 30 sessies tussen 1 en 13 oktober. De volle breedte van de Omgevingswet komt aan bod. U kunt kiezen hoeveel sessies u wilt volgen. Aanmelden kan tot 17:00 uur de dag voor de sessie is.

Okt 13

De Staalbouwdag digitaal.

De Staalbouwdag is hét jaarlijkse vakevent voor alle beslissers in de brede Nederlandse en Belgische (staal)bouw. Zij bezoeken de Staalbouwdag om elkaar te ontmoeten, kennis te nemen van de belangrijke, actuele thema’s en trends in de staalbouw én kennis te maken met uw bedrijf. Dit jaar vindt de Staalbouwdag digitaal plaats. Bouwen met Staal en Infosteel hebben de handen ineen geslagen waarmee we dit jaar de Staalbouwdag organiseren voor Nederland en België

Okt 27

NPR aardbevingen: "Webinar Nieuwbouw"

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. De ontwerp NPR wordt nu ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op dit ontwerp. Aanmelden voor de toelichtende webinars is ook mogelijk.

Okt 27

NPR aardbevingen: "Webinar Funderingen"

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. De ontwerp NPR wordt nu ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op dit ontwerp. Aanmelden voor de toelichtende webinars is ook mogelijk.

Okt 28

Platform Monumententoezicht – webinar over Wkb en ‘vergunningvrij’

De volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht wordt een webinar op 28 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur. Aandacht deze keer voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ‘vergunningvrij en het gemeentelijk monumententoezicht.

Okt 29

NPR aardbevingen: "Webinar Berekeningsmethode"

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. De ontwerp NPR wordt nu ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op dit ontwerp. Aanmelden voor de toelichtende webinars is ook mogelijk.

Nov 09

DGMR BINK Kennisweek 2020

In de week van maandag 9 november t/m 13 november wordt de DGMR BINK Kennisweek georganiseerd. In plaats van de gebruikelijke jaarlijkse DGMR BINK kennisdag worden er in die week dagelijks, tussen 14:00 uur en 16:00 uur, online kennissessies gegeven door adviseurs en specialisten. De interessante sessies voor BWT-ers gaan over Brandveiligheid, Energiezuinigheid (BENG) en Oververhitting (TO juli).

Nov 23

Provero Congres 2020 gaat digitaal!

Digitale aspecten in het Omgevingsrecht staan centraal bij Provero en dat geeft ruimte aan een keur van onderwerpen tijdens het digitale Provero Congres op maandag 23 november aanstaande. Niet zo maar een online congres, maar een congresbeleving, gericht op informatieoverdracht en op netwerken. Heel trots zijn wij op het digitale congres platform dat wij tot onze beschikking hebben om een echte congresbeleving te creëren en onze leden, deelnemers, sprekers en partners de gelegenheid te bieden om niet alleen kennis op te doen, maar ook met elkaar te praten en kennis uit te wisselen.

Nov 24

webinar Juridische pijnpunten van de Wkb - 24 november 2020

Graag nodigen wij u uit voor ons webinar "Juridische pijnpunten van de Wkb" op dinsdag 24 november van 14.00 tot 15.00 uur

Nov 26

Brandveiligheid van de gevel; waarom van belang en hoe te realiseren

Doel van het webinar is om bij te dragen aan brandveiliger gevels Middel is praktische kennisuitwisseling en dialoog over hoe dit gerealiseerd kan worden en natuurlijk wordt de editie 2021 van de Essentiele Controlepunten Brandveiligheid hier ook uitgereikt. Daarbij worden lezingen gecombineerd met interactie door vragen en antwoorden via de ‘Q&A’.