Agenda oktober 2020

Okt 05

Congres Omgevingswet & agile communicatie

De start van de Omgevingswet op 1 januari 2022, een van de grootste wettelijke wijzigingen in Nederland, omvat veel meer dan het implementeren van juridische veranderingen in ruimtelijke processen. De Omgevingswet vraagt vooral om een nieuwe manier van samenwerken. Als keten, binnen en buiten de eigen organisatie, integraal met verschillende overheden en (semi)overheidsorganisaties in de regio. Dit in samenhang met maatschappelijk vraagstukken zoals de energietransitie en duurzaamheid. En natuurlijk in samenspraak met de samenleving: alle inwoners en ondernemers in Nederland

Okt 05

Webinar – Risicobeoordeling en Borgingsplan

In de serie webinars over de Omgevingswet en de Wkb kunt op maandag 5 oktober om 14.00 kijken naar het tweede webinar over proefprojecten onder de Wkb.

Okt 06

NEN en BBN organiseren Webinar Facade Fire Safety

NEN en BBN organiseren een Engelstalig webinar over brandveiligheid van gevels. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden gedeeld door sprekers uit verschillende delen van Europa. De webinar wordt georganiseerd voor iedereen die zich met brandveiligheid van gevels bezighoudt en bijgepraat wil worden over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Okt 08

Jaarcongres VBWTN 2020

Het programma van het Jaarcongres is bekend. Schrijf je nu in

Okt 08

Dag van de Omgevingswet 2020

Op 1 oktober start de Dag van de Omgevingswet 2020. Dit jaar is het een online congres met meer dan 30 sessies tussen 1 en 13 oktober. De volle breedte van de Omgevingswet komt aan bod. U kunt kiezen hoeveel sessies u wilt volgen. Aanmelden kan tot 17:00 uur de dag voor de sessie is.

Okt 13

De Staalbouwdag digitaal.

De Staalbouwdag is hét jaarlijkse vakevent voor alle beslissers in de brede Nederlandse en Belgische (staal)bouw. Zij bezoeken de Staalbouwdag om elkaar te ontmoeten, kennis te nemen van de belangrijke, actuele thema’s en trends in de staalbouw én kennis te maken met uw bedrijf. Dit jaar vindt de Staalbouwdag digitaal plaats. Bouwen met Staal en Infosteel hebben de handen ineen geslagen waarmee we dit jaar de Staalbouwdag organiseren voor Nederland en België

Okt 27

NPR aardbevingen: "Webinar Nieuwbouw"

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. De ontwerp NPR wordt nu ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op dit ontwerp. Aanmelden voor de toelichtende webinars is ook mogelijk.

Okt 27

NPR aardbevingen: "Webinar Funderingen"

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. De ontwerp NPR wordt nu ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op dit ontwerp. Aanmelden voor de toelichtende webinars is ook mogelijk.

Okt 28

Platform Monumententoezicht – webinar over Wkb en ‘vergunningvrij’

De volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht wordt een webinar op 28 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur. Aandacht deze keer voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ‘vergunningvrij en het gemeentelijk monumententoezicht.

Okt 29

NPR aardbevingen: "Webinar Berekeningsmethode"

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een herziening van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998. De ontwerp NPR wordt nu ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen op dit ontwerp. Aanmelden voor de toelichtende webinars is ook mogelijk.