Okt 28

Platform Monumententoezicht – webinar over Wkb en ‘vergunningvrij’

Datum:28-10-2020

Starttijd:14:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:Online

De volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht wordt een webinar op 28 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur. Aandacht deze keer voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ‘vergunningvrij en het gemeentelijk monumententoezicht.
Een groot deel van het toezicht op het Bouwbesluit wordt overgedragen aan private ‘kwaliteitborgers’. De Wkb wordt vanaf 1 januari 2022 gefaseerd ingevoerd. Hoewel de Wkb (voorlopig) niet geldt voor monumenten heeft de nieuwe wet wel invloed op het gemeentelijk toezicht op monumenten.
Op dezelfde datum treedt de Omgevingswet in werking, inclusief het nieuwe regiem ‘vergunningvrij’. Vergunningvrij zal meerdere varianten gaan kennen, waarbij vergunningvrij voor het Bouwbesluit niet vergunningvrij voor het aspect monumenten impliceert.

In het webinar een overzichtelijke introductie op de relatie Wkb, vergunningvrij en erfgoedwaarden, bezien vanuit de positie van het gemeentelijk toezicht.
Met medewerking van:

  • Walter de Koning, ERM (discussieleider)
  • Gert-Jan van Leeuwen, Xaroconsult (introductie Wkb)
  • Wico Ankersmit, Ver BWT (introductie vergunningvrij)
  • Ilse Rijneveld, FGM (reflectie vanuit gemeentelijke positie)

U kunt zich aanmelden middels een mail naar: secretariaat@stichtingerm.nl. U ontvangt ongeveer een week voor het Webinar de MS Teams link om deel te nemen.

Platform Monumententoezicht

Hoe blijft u als toezichthouder op de hoogte van juridische en technische ontwikkelingen die voor toezicht en handhaving van belang zijn? Het Platform Monumententoezicht behandelt actualiteiten en praktijkervaringen, vaak aan de hand van een thema. Met als uitgangspunt:
voor en door toezichthouders.

Het Platform is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN).

Het Platform komt twee keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met toezicht en handhaving bij gebouwde monumenten (BWT; erfgoed).

Bron: Stichting ERM 09-10-2020