Nov 24

webinar Juridische pijnpunten van de Wkb - 24 november 2020

Datum:24-11-2020

Starttijd:14:00:00

Eindtijd:15:00:00

Locatie:Online

Kosten:gratis

Graag nodigen wij u uit voor ons webinar "Juridische pijnpunten van de Wkb" op dinsdag 24 november van 14.00 tot 15.00 uur. U kunt zich aanmelden via onderstaande groene registratiebutton.

Per 1 januari 2022 stappen we over op een nieuw stelsel van bouwtoezicht op grond van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”). Belangrijkste wijziging is dat aspecten zoals veiligheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van gebouwen niet langer door het bevoegde bestuursorgaan, maar door marktpartijen worden getoetst. Voor een uiteenzetting over het nieuwe stelsel, zie onze blog en artikelen.
 
Het nieuwe stelsel plaatst partijen voor (juridische) dilemma’s vanuit bestuursrechtelijk perspectief. In het webinar op 24 november a.s. gaan wij – met Wico Ankersmit (algemeen directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht) – specifiek in op diverse juridische pijnpunten. Wij belichten die aan de hand van de 3 fasen van het toekomstige proces (voor, tijdens en na de bouwwerkzaamheden). Onder meer de volgende vragen komen aan bod:

  • Hoe kan het bevoegd gezag in de toetsingsfase na ontvangst van de melding vinger aan de pols houden (en moet het dat eigenlijk wel willen)? Wat als het bevoegd gezag voorafgaand aan de werkzaamheden risico’s ziet die niet door de kwaliteitsborger zijn opgemerkt?
  • Wat is de rol van het bevoegd gezag tijdens de bouwwerkzaamheden? Kan het bevoegd gezag in het nieuwe stelsel zijn toezichts- en handhavende taak effectief uitvoeren?
  • Wat is de rol van het bevoegd gezag voorafgaand aan ingebruikname? Welke toetsing wordt verwacht van het bevoegd gezag bij ontvangst van de gereedmelding en het dossier bevoegd gezag?

Uiteraard bestaat er ook ruimte om vragen voor te leggen.

Wij organiseren onze webinars met Zoom. Voor een optimale ervaring raden wij aan de zoom app op uw mobile device of desktop te installeren. Klik hiervoor op onderstaande links:

Installeer Zoom voor Apple
Installeer Zoom voor Android
Installeer Zoom op uw desktop

Aanmelden

Bron: Stibbe 06-11-2020