Maart 09

Bouw- en sloopveiligheid: van gevaarlijk naar risico gestuurd

Datum:9-3-2020

Starttijd:9:30:00

Eindtijd:16:30:00

Locatie:Utrecht

Kosten:€ 595,- excl. btw

Aanleiding

Bouw- en sloopveiligheid blijft, ook bij een eventuele toekomstige private kwaliteitsborging een taak van het bevoegd gezag. Het veilig en verantwoord bouwen en slopen in binnenstedelijke situaties zal meer en meer gaan plaats vinden. Zeker nu de druk op de steden fors aan het toenemen is. Om aan de schaarste aan bouwgrond tegemoet te komen is de tendens dat we steeds hoger en dieper in de grond gaan bouwen.

Helaas gaat het nog wel eens mis op en rond bouwwerken. Als betrokkene bij een dergelijk bouw- en sloopproces zal je daar dan ook in toenemende mate op aangesproken gaan worden. Na het volgen van deze cursus ben je beter voorbereid op wat er allemaal bij sloop- en bouwveiligheid komt kijken.
 

Inhoud en resultaat

In de cursus leert u hoe de huidige bouwkolom werkt en welke valkuilen er zijn. U leert te kijken met een risico gestuurde blik om zo de belangen van derden in de omgeving van een bouwwerk te behartigen. U weet hoe u moet handelen bij overtredingen en leert hoe u met procesafspraken en de borging daarvan kunt sturen op het proces. U zult daarbij ondervinden dat kennis van zowel de technische als juridische achtergronden uw blikveld en toepassingsmogelijkheden op het gebied van bouw- en sloopveiligheid vergroot. Die combinatie is van toegevoegde waarde in uw werk.

De Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid wordt daarbij in de context geplaatst van de bouwregelgeving in het algemeen. Bijzondere aandacht krijgen de zogenaamde ‘Maatwerkoplossingen’, waar u leert onder welke voorwaarden kan worden afgeweken van de Landelijke richtlijn. De stof wordt met diverse praktijkvoorbeelden van zowel juridische als technische aard gepresenteerd.

Tenslotte wordt u bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen rondom de implementatie van de Landelijke richtlijn en wat de komst van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) van de toekomstige Omgevingswet kan gaan betekenen voor u in de praktijk.
 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor vergunningverleners en handhavers/toezichthouders bouwen, veiligheidskundigen, beheerders openbare ruimte, leidinggevenden in de bouwkolom, bouwadviseurs en bouwbedrijven, vastgoedbeheerders, makelaars en architecten.

Programma

 

Bron: Berghauser Pont Academy 02-01-2020

Thema's: Bouwtechniek