Maart 16

Kwaliteitsborging voor het bouwen: aan de slag!

Datum:16-3-2020

Starttijd:13:30:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:Utrecht

Kosten:€295,00 excl. BTW per persoon

Eindelijk is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat we vanaf 2021 in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen krijgen. En dat heeft gevolgen voor zowel de markt als het huidige bouw- en woningtoezicht.

U kunt gaan afwachten tot 2021, maar u kunt zichzelf ook al pro-actief op de hoogte stellen van de meest recente stand van zaken rond private kwaliteitsborging en mee discussiëren over hoe hier mee om te gaan.

Inhoud en resultaat

In dit seminar wordt u meegenomen in de stand van kwaliteitsborging, waarbij vragen aan de orde komen als:

  • Wat kunt u nu al met (private) kwaliteitsborging? Kun je nu al kwaliteitsborgers inschakelen? En hoe dan?
  • Hoe wordt de nieuwe rol van gemeenten bij vergunningverlening, toezicht en handhaving? Zijn gemeenten al bezig met een transitie?
  • Wat is de relatie met de nieuwe Omgevingswet?
  • Op welke wijze wordt er nu al met kwaliteitsborging gewerkt? Welke lessen zijn er te trekken uit de pilots en hoe gaan de toekomstige pilots er uit zien?

In één middag bent u weer helemaal bij en kunt u aan de slag met de voorbereidingen op de nieuwe wetgeving.

Doelgroep

Dit seminar is bestemd voor de overheid/BWT (coördinatoren, teamleiders vergunningverlening bouwen, coördinatoren, teamleiders handhaving bouwen, beleidsmedewerkers/coördinatoren Wabo en juristen bouwen en handhaving) en de markt (bouwers, aannemers en leveranciers). Deze laatsten zijn met name werkzaam bij uitvoerende partijen in de bouw.

Daarnaast is het seminar interessant voor adviesbureaus, architecten en advocatuur.

Programma

Bron: Berghauser Pont Academy 25-02-2020