Juni 08

Van beslissingstabel naar juridische en toepasbare regels in het DSO

Datum:8-6-2020

Starttijd:15:30:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:online

Kosten:Gratis

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) maakt op basis van beslissingstabellen de juridische en toepasbare regels. Voor de activiteit ‘aanleggen steiger’ is een waterschapsverordening gemaakt. Deze waterschapsverordening is samen met de werkingsgebieden via digikoppeling aangeleverd aan het Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) en doorgeleverd aan OZON.

Daarnaast zijn ook de bijbehorende toepasbare regels voor de vergunningcheck en indieningsvereisten geleverd aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daardoor kan er ook aan aanvraag via het Omgevingsloket ingediend worden die daarna in het zaaksysteem van HDSR landt.

Daarmee is de keten rond: van plan tot publicatie en van idee tot indiening.

Onderwerpen

In dit webinar gaan Yanda van Dijk en Bertjan Kaan van HDSR in op hun ervaringen met het maken van juridische en toepasbare regels op basis van beslissingstabellen en met het aanleveren van alle vereisten aan het DSO.

Presentatie webinar

Yanda van Dijk is informatiemanager/-adviseur bij de afdeling Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij HDSR. In die rol is zij deelnemer van het ontwikkelteam voor de waterschapsverordening en toepasbare regels en deelnemer van het projectteam aansluiten zaaksysteem op het DSO.

Bertjan Kaan is adviseur informatiemanagement bij de afdeling I&A van HDSR. In die rol is hij deelnemer van het ontwikkelteam voor de waterschapsverordening en toepasbare regels. Daarnaast is hij business liaison analist DSO voor de waterschappen vanuit de UvW en daardoor nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen van het DSO.

Doelgroep

Iedereen die zich bezighoudt met het maken van regelgeving, toepasbare regels en zaakgericht werken. Zowel van gemeenten, provincies als waterschappen.

 

 

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet 16-04-2020