Sept 29

Webinar ‘De gaten in het brandcompartiment’ op 29 oktober 2020

Datum:29-9-2020

Starttijd:11:29:00

Eindtijd:13:30:00

Locatie:Online

Brandcompartimenten zijn onmisbaar om de gevolgen van een brand te beperken. In de praktijk vertonen ze echter een groot aantal gaten. Vooral de leidingdoorvoeringen blijken lastige onderdelen, waar het geregeld mis gaat. In een gratis te volgen webinar ‘De gaten in het brandcompartiment’ op 29 oktober 2020, gaan drie deskundigen in op de brandveilige constructie van brandcompartimenten en met name de gaten daarin door leidingdoorvoeringen.

Veel aandacht geven de sprekers aan wat er in de praktijk fout gaat en wat er werkelijk gebeurt bij een brand. Ook normen en regelgeving komen aan de orde. De sprekers zullen daarbij de verschillen tussen theorie en praktijk laten zien. Een brand houdt zich namelijk niet aan de normen. Goede details en aandachtspunten voor een juiste uitvoering zullen uiteraard ook ruimschoots aan bod komen.

Compartimentsscheiding
Johan Bijvank, docent Brandpreventie Academy, zal in zijn bijdrage ingaan op het verschil tussen brandklasse en brandweerstand en wat dat betekent voor de constructie van een compartimentsscheiding en de leidingdoorvoeringen daarin. Bij brandklasse gaat het er om of materialen en combinaties daarvan de brand wel of niet voeden; bij brandweerstand over de tijd dat de wand stabiel blijft. Zowel steenachtige als lichte scheidingswanden komen aan de orde.

Brandonderzoek
Folkert van der Ploeg, coördinator brandonderzoek regio Twente, laat vanuit praktijkonderzoek zien hoe materialen en constructies zich werkelijk gedragen bij een brand. Daaruit is af te leiden of de gekozen oplossingen wel of niet hebben bijgedragen aan het beperken van de brand. Van der Ploeg laat zien hoe een in de praktijk gerealiseerde uitvoering verschilt van de theoretisch voorgestelde oplossing. Hij doet dat onder meer aan de hand van een onderzochte brand in een meterkast.

Leidingdoorvoeren
Pascal van den Heuvel, technical engineer HVAC & Fire Protection bij ROCKWOOL BV, zal ingaan op brandrealiteit versus testnormen voor leidingdoorvoeringen (EN 1366 deel 3). Hij presenteert daarbij weetjes vanuit de norm” en ‘do’s en don’ts bij plaatsing’.

Sprekers van dit webinar zijn:
Johan Bijvank, docent Brandpreventie Academy, ‘Brandreactie vs brandweerstand’;
Folkert van der Ploeg, coördinator brandonderzoek regio Twente ‘Testnormen vs realiteit’;
Pascal van den Heuvel, Technical engineer HVAC & Fire Protection ROCKWOOL BV ‘Leidingdoorvoeringen theorie vs praktijk’

Presentator:
Henk Wind, HWBouwComm bouwtechnische publicaties

Nu aanmelden

Het webinar ‘De gaten in het brandcompartiment’ heeft plaats op donderdag 29 oktober 2020 van 12.30 tot 13.30 uur en is na inschrijving [linken] gratis te volgen. Het webinar wordt georganiseerd door Eisma Bouwmedia in samenwerking met ROCKWOOL®. Tijdens de live-uitzending is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Bron: Brandveilig.com 15-09-2020

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid