Okt 13

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘een goede restauratie, hoe dan?’ - 13 oktober 2021

Datum:13-10-2021

Starttijd:13:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:Online en live in Utrecht

Kosten:gratis

De volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht heeft als thema ‘een goede restauratie, hoe dan? ’. De bijeenkomst is op woensdag 13 oktober van 13.00 – 16.00 uur en vindt live plaats in Utrecht en online (stream via YouTube).

Een goede restauratie vereist juiste en duidelijke afspraken, de wil om het goede te doen en - ‘voor dat laatste stukje motivatie’ - toezicht en handhaving.
De discussie over het wat het resultaat van een ingreep bij een monument zou moeten zijn, verloopt niet altijd gemakkelijk; wat is toelaatbaar en wat niet? En als de afspraken er zijn: hoe kan je dan als gemeente de goede uitvoering van het werk bevorderen? Kort gezegd: hoe kun je als gemeente ‘kwaliteit organiseren’?
Deze vragen staan centraal tijdens de volgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. Sprekers vanuit RCE, gemeenten en uitvoeringspraktijk gaan voor in de discussie.

Reserveer nu alvast 13 oktober in je agenda en meld je hier alvast aan.

Corona
Je kunt live aan de bijeenkomst deelnemen. Het aantal deelnemers in de zaal is maximaal 75 personen, waarbij we borgen dat aan de dan geldende Corona-regels wordt voldaan.
Ook kun je de bijeenkomst via het beeldscherm volgen. Geef dat aan op je aanmeld formulier, dan ontvang je een link voor digitale deelname.

Platform Monumententoezicht
Hoe blijft u als toezichthouder op de hoogte van juridische en technische ontwikkelingen die voor toezicht en handhaving van belang zijn? Het Platform Monumententoezicht behandelt actualiteiten en praktijkervaringen, vaak aan de hand van een thema. Met als uitgangspunt: voor en door toezichthouders. Het Platform is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (BWT). Het Platform komt twee keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met toezicht en handhaving bij gebouwde monumenten (BWT; erfgoed).

Bron: Stichting ERM 02-09-2021