Okt 25

Cursus ErfgoedAcademie: Erfgoed & herbestemmen (voor gemeenten)

Datum:25-10-2021

Starttijd:9:00:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:locatie en online

Kosten:€ 375 euro (ex 21% BTW).

Deze cursus bestaat uit 1 praktijkbijeenkomst op locatie (25 oktober) en uit 1 online bijeenkomst (22 november)

Veel monumentale gebouwen komen tegenwoordig leeg te staan en vragen om een nieuwe bestemming. Hierbij gaat het vaak om boerderijen, kerken, kloosters en industriële complexen, maar ook steeds meer kantoren en winkels staan er verlaten bij.

De gemeente vervult een cruciale rol in herbestemmingsprocessen. Niet alleen vanwege het instandhouden van het erfgoed zelf, ook vanwege de rol die erfgoed kan vervullen bij andere (maatschappelijke) vraagstukken binnen de gemeente. En dan is er mogelijk ook nog de rol van de gemeente als eigenaar van erfgoed. Het is dus niet alleen de erfgoedambtenaar die bij een herbestemming een belangrijke rol vervult. De expertise van planoloog/stedebouwer kan van belang zijn. Evenals de kennis en ervaring van andere collega’s binnen de gemeente. Kennis van en inzicht hebben in elkaars werkveld is dan ook essentieel.

In deze cursus ligt de nadruk op de samenwerking vanuit de gemeente in herbestemmingsopgaven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de organisatie van het proces van herbestemmen, het nut van een stappenplan, de rollen van de gemeente, en wat praktijkvoorbeelden vanuit de gemeente Winterswijk. Daarnaast gaat u met elkaar aan de slag om de opgedane kennis toe te passen op een casus uit uw eigen praktijk.

DIRECT INSCHRIJVEN

Wat bereikt u met deze cursus

Na het volgen van deze cursus herkent en waardeert u de waarde van erfgoed/monumenten voor de leefomgeving. In herbestemmingsprocessen geeft u vanuit de gemeente gefundeerde adviezen aan alle betrokkenen.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor die medewerkers, werkzaam bij gemeenten, die (in)direct te maken krijgen met herbestemmen van erfgoed. Voorbeelden hiervan zijn de medewerker erfgoed, de vergunningverlener, de planoloog/stedenbouwkundige, de medewerker vastgoed en de medewerker recreatie en toerisme.

We nodigen u van harte uit om met meerdere collega’s vanuit uw gemeente aan deze cursus deel te nemen.

Wanneer

25 oktober: praktijkbijeenkomst in de Walburgiskerk in Arnhem van 09.00 – 13.30 uur, inclusief lunch:
eigenaar/initiatiefnemer Theo de Rijk en experts Henk Hoogeveen (RCE) en Pieter Polman (gemeente Arnhem) delen hun ervaringen.

22 november: online bijeenkomst: van 09.00 – 12.00 uur:
experts Joyce Ras (gemeente Winterswijk) en Marrit van Zandbergen (Mooi Noord-Holland) aan het woord

De cursus vraagt enige tijd ter voorbereiding  van de ‘eigen casus’.

Kosten

De kosten bedragen € 375 euro (ex 21% BTW).

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Docent

De cursus wordt begeleid door Hilde van Werven, docent ErfgoedAcademie en bouwkundig adviseur.

Bron: Federatie Grote Monumentengemeenten 11-10-2021