Okt 12

Webinar BRIStoets

Datum:12-10-2021

Starttijd:11:00:00

Eindtijd:12:00:00

Locatie:Online

Kosten:gratis

De kwaliteit van bouwplannen en gebouwen borgen doe je met BRIStoets. Met deze webtool voor bouwplantoetsing en kwaliteitsborging toets je of je ontwerp voldoet aan het Bouwbesluit, hou je toezicht en leg je bevindingen vast tijdens uitvoer, beheer of sloop van een gebouw. Je maakt overzichtelijke rapportages voor de opdrachtgever. Dankzij de koppeling met BRISwarenhuis kun je direct de relevante regelgeving raadplegen. In dit webinar ervaar je dat BRIStoets een eenduidig en transparant proces voor toetsen en toezicht oplevert.

Waar gaat het Webinar over?

  • Hoe je relevante bouwregelgeving raadpleegt
  • Hoe je werkt met voorgedefinieerde of eigen checklists 
  • Hoe je met projectpartners in één omgeving samenwerkt
  • Hoe je rapportages maakt

Deze infosessie is geschikt als je nog niet met BRIStoets werkt, je krijgt algemene informatie over deze webtool. Via de chat kun je vragen stellen. 

Bereid je voor op de Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) geeft nieuwe verplichtingen, nieuwe eisen én nieuwe kansen voor bouwprofessionals. Van elk project moet worden aangetoond dat het bouwwerk voldoet aan wetteliijke en kwaliteitseisen. BRIStoets sluit hier naadloos op aan.

Deze webtool levert een transparant toets- en toezichtproces in één programma. Per project zie je wie wat heeft getoetst en hoever het proces is gevorderd. Standaard verantwoordingsteksten maken het werk eenduidig en transparant.

BRIStoets is ontwikkeld voor architecten, gemeenten, veiligheidsregio's, omgevingsdiensten, private toezichthouders en toetsers, kwaliteitsborgers, aannemers en gebouwbeheerders

Bron: BRIS 24-08-2021