Nov 12

Congres inwerkingtreding Omgevingswet

Datum:12-11-2021

Starttijd:9:15:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw

Kosten:€ 495,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en borrel

Op 1 januari 2022 staat het nu toch echt te gebeuren: de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De wet die alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving samenvoegt en integreert is met afstand de grootste verandering voor de omgevingsrecht-professional van de afgelopen decennia.

Om aan de inwerkingtreding van de wet aandacht te schenken organiseert het Instituut voor Bouwrecht Het Grote Inwerkingtredingscongres Omgevingswet. Daar zal door experts uit de praktijk, wetenschap en overheid uit de doeken worden gedaan wat ons na 1 januari 2022 te wachten staat ten aanzien van de regulering van en besluitvorming in de fysieke leefomgeving, van bouwwerken tot milieu, ruimtelijke ordening of grondbeleid. Kortom, wat gaat er voor u veranderen?!

Het congres staat onder leiding van mr. J. Hoekstra, lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn tijdens dit congres 4 plenaire inleidingen en 2 workshoprondes (per workshop kunnen maximaal 50 deelnemers deelnemen). Op die manier kunnen de deelnemers, na een meer algemeen plenair deel, zelf kiezen voor de onderwerpen die het meest relevant zijn en is er nadrukkelijk ruimte voor interactie over verschillende deelonderwerpen van de Omgevingswet.

Bron: IBR 16-04-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet