Nov 26

Informatiebijeenkomst Herziening norm Luchtdichtheid van gebouwen

Datum:26-11-2021

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:12:00:00

Locatie:Online

Kosten:gratis

NEN en ISSO organiseren op 26 november 2021 de online informatiebijeenkomst  Luchtdichtheid van gebouwen. Dit onderwerp in het kader van de steeds hogere eisen met betrekking tot energieprestatie is van groot belang. De huidige normen zijn sterk verouderd. De Normcommissie Ventilatie en luchtdichtheid van gebouwen wil, in samenwerking met belanghebbenden partijen, waaronder ISSO, nagaan hoe de herziening van de NEN 2687 en NEN 2690 vorm kan krijgen. ISSO zal haar kennis hier op af stemmen om professionals van volledige informatie te voorzien.

De norm NEN 2687 is sterk verouderd (1987). Nadat deze norm is verschenen zijn er ook diverse publicaties uitgekomen. Waaronder de kennis van ISSO. Het doel is om de samenhang tussen de kennis en de norm te verbeteren.

In verband met de Wet KwaliteitsBorging moeten bouwers zelf aantonen dat de woning die ze bouwen voldoen aan de gestelde eisen. Hierdoor zal de vraag naar methoden waarmee dit betrouwbaar gedaan kan worden toenemen.

Het samenbrengen van de kennis over methoden met betrekking tot het borgen van de kwaliteit van de luchtdichtheid en de norm is een belangrijke stap in het borgen van de kwaliteit van de luchtdichtheid.  

Programma en aanmelden

De online informatiebijeenkomst vindt plaats op vrijdag 26 november van 10:00 tot 12:00 uur. De bijeenkomst is vooral interessant voor belanghebbende op het gebied van bouwen, toeleveren van bouwproducten, het adviseren over luchtdicht bouwen en het meten en controleren van luchtdichtheid in de praktijk. Aan bod komen onder andere een toelichting op:

  • Belang van luchtdichtbouwen in deze tijd gegeven de opgaven waar we voor staan - Dick van Ginkel (normcommissielid)
  • Aanzet voor nieuwe onderwerpen in de norm - Harry Nieman (normcommissielid)
  • Aansluiting tussen norm en praktijkpublicaties - Martijn van Bommel (ISSO)
  • Het proces van ontwikkeling, manieren om bij te dragen - Emma van Sandick (NEN)

Uiteraard zal er ruimte zijn voor het stellen van vragen en het geven van input. Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan deze informatiebijieenkomst.

Bent u wel geïnteresseerd in het webinar, maar kunt u deze niet bijwonen? Meld u zich dan toch aan en maak gebruik van de keuze achteraf de bijbehorende documentatie te ontvangen.

Bron: NEN 22-11-2021