Nov 03

MASTERCLASS ‘BOUWEN ONDER DE OMGEVINGSWET’

Datum:3-11-2021

Starttijd:13:00:00

Eindtijd:15:00:00

Locatie:Nieman Utrecht

Kosten:295,- per persoon, exclusief BTW

In 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. In deze wet worden alle regels voor de fysieke leefomgeving vastgelegd. Daaronder vallen ook de regels voor het bouwen en de regels voor bestaande bouwwerken.

In deze Masterclass zetten we deze regels in hoofdlijnen uiteen. Het gaat daarbij met name over het juridisch kader voor het bouwen van nieuwe gebouwen en voor het verbouwen en gebruiken van bestaande gebouwen. Daarvoor zijn niet alleen de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving van belang, maar ook die van het omgevingsplan.

Tussen de vergunning voor het bouwen en die van het omgevingsplan komt een ‘knip’. Er is sprake van nieuwe terminologie. Maar ook sprake van nieuwe bevoegdheden voor gemeenten. In de Masterclass gaan wij in op de juridische werking van de voorschriften. Daarbij is aandacht voor de mogelijkheid en reikwijdte van maatwerkvoorschriften en -regels. Verder besteden we aandacht aan vergunningverlening, toezicht en handhaving.

 

ONDERWERPEN

  • Kennismaking met de systematiek van de Omgevingswet voor wat betreft het oprichten, aanpassen en in stand houden van bouwwerken.
  • Inzicht verkrijgen in de juridische werking van de voorschriften voor het bouwen, verbouwen en gebruik van bouwwerken.
  • Uitleg van de systematiek wat betreft de regels voor vergunningplichtige en vergunningvrije bouwactiviteiten.
  • Overzicht van de bevoegdheden die gemeenten hebben bij toezicht op de naleving van de bouwvoorschriften en de handhaving hiervan

BESTEMD VOOR

  • architecten
  • bouwbedrijven
  • adviseurs
  • gemeenten

Bron: Nieman 30-09-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet