Nov 23

TOETSEN VAN HOOGBOUW

Datum:23-11-2021

Eindtijd:24-11-2021 0:00:00

Locatie:midden Nederland

Kosten:€ 995,00 excl. btw

Hoogbouw kan bijdragen aan het oplossen van de woningnood bij gemeenten. Het toenemend aantal nieuwbouwplannen moet vooraf worden getoetst. Daarvoor hebben toetsers specifieke kennis nodig die in deze cursus geboden wordt. In twee dagen worden zowel de hoofdlijnen van het ontwerp van de fundering als van het bovengrondse deel van hoogbouw behandeld.

Het toetsen van een hoogbouw vraagt het beoordelen van vele ontwerpaspecten van de bouwaanvraag. Voorbeelden daarvan zijn de geschiktheid van de draagconstructie, fysische aspecten, dynamische eigenschappen, effecten van windbelasting, windhinder en mogelijk windtunnelonderzoek. Maar ook de interactie tussen de constructie en de fundering mag niet over het hoofd worden gezien.

Hoogbouw stelt specifieke eisen aan de fundering. Niet alleen aan het ontwerp maar ook aan de uitvoerbaarheid. Specifieke aandachtspunten zijn de stijfheid van de fundering, groepseffecten en de maakbaarheid. Meestal worden kelders aangelegd. In bebouwd gebied stelt dat hoge eisen aan de voorspelling van de effecten op de omgeving.

Hoogbouw vraagt veelzijdige kennis van plantoetsers

Tijdens de cursus:

  • Maak je kennis met de verschillende constructiesystemen;
  • Leer je de hoofdlijnen van de dynamica met eigenfrequentie en demping;
  • Verzamel je kennis over wind-engineering;
  • Krijg je inzicht in de eisen die hoogbouw aan de fundering stelt;
  • Leer je te beoordelen of de fundering aan die eisen zal voldoen;
  • Wordt het je duidelijk of de fundering maakbaar is en of met uitvoeringsaspecten voldoende rekening is gehouden;
  • Leer je monitoring te specificeren en hoe daarmee om te gaan.

 

Bedoeld voor

Toetsers van gemeenten, ontwerpers van ingenieursbureaus en aannemers, projectontwikkelaars.

Bron: PAO Techniek en Management 01-11-2021