Nov 18

Vergunningverlening I: Totstandkoming van de vergunning

Datum:18-11-2021

Starttijd:9:30:00

Eindtijd:16:31:00

Locatie:Op locatie n.t.b.

Kosten:€ 375,00 (excl. btw)

De omgang en besluitvorming met betrekking tot het wijzigen van gebouwde en groene monumenten is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vergunning dient een goede basis te zijn voor de aansturing van het uitvoeringsproces, overtuigend bij bezwaar en beroep en duidelijk zijn als formeel document voor toezicht en handhaving tijdens de uitvoering. Het doel is dan ook een vergunning af te geven die zorgvuldig tot stand is gekomen.

Op deze cursusdag komt de procedure van de vergunning met betrekking tot beschermde monumenten aan de orde, waarbij naast het formele proces ook de gemeentelijke praktijk wordt toegelicht. De cursus geeft inzicht hoe je met erfgoed bij verandering omgaat en hoe daarover een integraal advies en oordeel kan worden gegeven op basis van een gedegen en afgewogen plan. 'Hoe komt zo'n plan tot stand’, 'wat is daarvoor nodig' en 'welke kwaliteitscriteria heb je nodig om aan te toetsen'. Het belicht ook de rol van adviseurs en planbeoordelaars en het belang van een effectief vooroverleg.

Deze cursusdag biedt u zowel procedurele als juridische kennis over hoe een vergunningstraject zo effectief mogelijk kan verlopen: vanaf intake van een aanvraag tot en met de afgifte van een vergunning. Veel aandacht wordt besteed aan hoe een vergunning inhoudelijk moet worden ingericht, welke onderwerpen daarbij van belang zijn en hoe een afgewogen besluit genomen wordt.

Welke onderwerpen komen aanbod?

 • Toelichting op de relevante wet- en regelgeving en de verschillende procedurele aspecten;
 • Spelregels van vergunningsvrije en vergunningsplichtige werkzaamheden;
 • Juridische aandachtspunten en reikwijdte van de (omgevings-)vergunning voor beschermde monumenten;
 • Relatie met andere regelgeving, zoals op het gebied van de ruimtelijke ordening en archeologie;
 • De inbreng van verplichte adviezen in combinatie met de belangenafweging;
 • Hoe kan de gemeentelijke praktijk worden ingericht;
 • Gezamenlijk uitwerken van praktijkcases.

Voor wie?

Deze cursusdag is bij uitstek geschikt voor (erfgoed)professionals, werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten en/of provincies, die direct zijn betrokken bij de besluitvorming, opstelling en afhandeling van (omgevings-)vergunningen. Daarnaast is deze cursus interessant voor degene die meer wil weten over de praktijk van vergunningverlening.

Minimaal 12 deelnemers, maximaal 20 deelnemers.

Wat bereikt u met deze cursus? 

 • Kennis van de wet- en regelgeving voor beschermde monumenten;
 • Inzicht in het proces van vergunningverlening voor beschermde monumenten;
 • Kennis van de spelregels voor vergunningsvrije en vergunningsplichtige werkzaamheden, van juridische aandachtspunten, van de relatie met relevante (andere) regelgeving en van de omgang met verplichte advisering en een zorgvuldige belangenafweging;
 • Hoe ziet een werkbare (voor alle direct betrokkenen) omgevingsvergunning er uit.

Wanneer?

Deze cursus is een fysieke bijeenkomst in het centrum van het land en wordt gegeven op donderdag 18 november van 10.00 uur - 16.30 uur.

Deze cursus biedt aansluiting op de cursus

Vergunningverlening II: Adviseren over kwaliteit

Vergunningverlening III: Toezicht en handhaving

De cursus maakt deel uit van het Drieluik Vergunningverlening. Deze cursus is ook apart te volgen.

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 375,00 (excl. 21% btw) per persoon. 

Bron: ErfgoedAcademie 21-10-2021