Nov 23

Vergunningverlening II: Adviseren over kwaliteit

Datum:23-11-2021

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:1 dag met twee online bijeenkomsten

Kosten:€ 275,00 (excl. btw)

Erfgoed is waardevol en verdient daarom een respectvolle omgang. Zeker wanneer ook nog sprake is van herbestemming. Dan zijn vaak ook andere belangen aan de orde. De verschillende belangen dienen goed tegen elkaar worden afgewogen. Erfgoedwaarden zijn echter meestal niet in strikte normen en eisen vast te leggen. Een integraal op de veranderopgave gericht deskundig advies of beoordeling is dan nodig.

Goede inzichtelijke plannen kunnen helpen bij de nadere afweging van die waarden, maar vraagt ook om specifieke kennis bij de beoordeling door deskundige adviseurs of kwaliteitscommissies. Hoe vroeger die in het planproces worden betrokken hoe beter. Nadenken over hoe je dat het beste kan organiseren, wat daarvoor nodig is en wie je daarbij betrekt komt uiteindelijk een goede besluitvorming, maar ook een gewenste realisatie van een plan ten goede.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • Reikwijdte en omvang van de bescherming;
 • Hoe kan gemeentelijk beleid de kwaliteit van de vergunningverlening bevorderen;
 • Rol en werkwijze van welstands- of monumentencommissies;
 • Adviesrol van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
 • Uitgangspunten/criteria bij wijziging van monumenten;
 • Actuele ontwikkelingen als gevolg van de Omgevingswet;
 • Aan de slag met praktijkcases.

Voor wie? 

Deze cursus is geschikt voor (erfgoed)professionals, werkzaam bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten, die direct zijn betrokken bij de besluitvorming, opstelling en afhandeling van (omgevings-)vergunningen, maar ook voor personen die direct betrokken zijn bij het opstellen, uitwerken en/of beoordelen van plannen voor het wijzigen van monumenten zoals ontwerpers en adviseurs en leden van welstand- of monumentencommissies.

Minimaal 12 deelnemers, maximaal 20 deelnemers.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • Goed inzicht in het planvormingsproces voor beschermd erfgoed;
 • Informatie over de totstandkoming van een goed plan;
 • Verbetering van het inzicht in de eigen rol rondom de totstandkoming van een advies over erfgoed;
 • Inzicht in het afwegen van erfgoedbelangen versus belangen;
 • Uw beoordeling en advies zal bijdragen aan de kwaliteit van de vergunning en dus aan de kwaliteit van instandhouding van monumenten.  

Deze cursus biedt aansluiting op de cursus:

Vergunningverlening I: Totstandkoming van de vergunning

Vergunningverlening III: Toezicht en handhaving

De cursus maakt deel uit van het Drieluik Vergunningverlening. Deze cursusdag is ook apart te volgen.

Wanneer en waar?

Deze cursus is online en bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op dinsdag 23 november 2021, van 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur.

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 275,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen

Bron: ErfgoedAcademie 21-10-2021