Nov 05

Webinar programmaplan DSGO

Datum:5-11-2021

Starttijd:14:00:00

Eindtijd:15:00:00

Locatie:Online

Kosten:gratis

Er ligt inmiddels een actieplan op basis waarvan het ministerie van BZK (directie Bouwen & Energie) voornemens is om de benodigde subsidie te verstrekken. In de loop van oktober hopen we op groen licht. Wat omvat het plan?

Van papier naar praktijk. Dat is het motto van de digiGO beweging. En dat geldt zeker ook voor de ontwikkeling van het Digitaal StelseI voor de Gebouwde Omgeving (DSGO). 

Wat staat er in het DSGO programmaplan?
De komende weken staan in het teken van het uitwerken van een programmaplan en de verdere voorbereiding op de realisatiefase. We verwachten in de loop van oktober op een definitief groen licht. Vrijdag 5 november organiseren we tussen 14.00 en 15.00 u een webinar om de stand van zaken en het programmaplan toe te lichten.

Deelname is gratis. 

Bron: Digigo 14-10-2021