Dec 13

Basiscursus Geluid in de Omgevingswet

Datum:13-12-2021

Starttijd:13:00:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:Online

Kosten: € 390,- exclusief 21% BTW.

De NSG organiseert in samenwerking met dBvision en LBPSight een basiscursus "Geluid in de Omgevingswet".

Cursusleiding: Erik Roelofsen (NSG))

Docenten: Frank Elbers (dBvision), Chris Weevers (LBPSight) en Erik Roelofsen (NSG). Zij zijn direct betrokken bij het tot stand komen van de nieuwe geluidregels.

Locatie: De cursus wordt interactief over het internet gegeven aan kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat de deelnemers direct vragen kunnen stellen, elkaar leren kennen en de docent zien en horen en tegelijk de sheets van de presentatie zien. De enige vereiste is een webbrowser.

De cursus zal op de onderstaande momenten van 13:00 uur tot ca. 17:00 uur worden gegeven en bestaat uit twee dagdelen van ca. 3 uur:

- 13 en 15 december 2021


Aanleiding
De Aanvullingswet geluid Omgevingswet is door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet heeft de parlementaire voorhangprocedure doorlopen. Daarmee is tot in groot detail bekend hoe de nieuwe geluidregels onder de Omgevingswet eruit gaan zien.

Het ziet er naar uit dat we nog wel enige tijd zullen thuiswerken. Dat thuiswerken kan extra goed benut worden door het volgen van een interactieve cursus op internet over nieuwe geluidregels die met de Omgevingswet van kracht zullen worden.

Wat is er gewijzigd?
De Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer is jaren hét beoordelingskader geweest voor geluid door verkeer op wegen en spoorwegen, door industrie, bedrijven en andere activiteiten. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet worden ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Voor provinciale wegen en industrieterreinen worden geluidproductieplafonds ingevoerd. Enkele voorbeelden van wijzigingen zijn:

 • Bestuursorganen krijgen expliciet de taak geluid te beheersen met het oog op het voorkomen van schade aan de gezondheid,
 • Voor gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen veranderen normen de regels voor aanleg en het doorvoeren van wijzigingen en komt er een monitoringsverplichting,
 • Voor woningen veranderen normen en regels zoals regels voor de gevelwering en de regels voor uitzonderingen voor bouwen bij hele hoge geluidniveaus en regels voor een geluidluwe zijde.
 • Voor rijkswegen en hoofdspoorwegen worden wijzigingen doorgevoerd vanwege de systematiek van de omgevingswet,
 • Voor industrieterreinen wordt overstapt op de geluidmaat Lden die gebaseerd is op gewogen optelsom over de dag, avond en nachtperiode van een jaargemiddelde situatie.
 • Voor provinciale wegen en industrieterreinen worden geluidproductieplafonds ingevoerd.


Cursus onderdelen
De cursus zal bestaan uit de volgende onderdelen: 

 • omgevingswet algemeen
 • weg en spoor met geluidproductieplafonds
 • weg en spoor zonder geluidproductieplafonds
 • industrieterreinen met geluidproductieplafonds
 • activiteiten
 • woningbouw
 • mogelijkheden voor het invullen van de beleidsruimte door gemeenten, provincies en rijk

Voor de cursisten komt een website beschikbaar met het cursusmateriaal en een digitaal archief met alle parlementaire documenten die betrekking hebben op de nieuwe geluidregels.

Voor wie?
De cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers bij het rijk, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die in hun dagelijks werk te maken hebben met geluidregelgeving voor wegen, spoorwegen, industrie, bedrijven en activiteiten.


De kosten bedragen € 390,- exclusief 21% BTW.

Aanmelden kan via de email aan Annelies de Boer op annelies.deboer@nsg.nl o.v.v. Basiscursus Geluid in de Omgevingswet met uw NAW gegevens en geef dan aan op welk moment u de cursus wilt volgen.

Indien de cursus het maximum van 15 deelnemers heeft bereikt komt u op de lijst voor een volgende cursus die ook nog in mei en/of juni wordt verzorgd.

Als er vragen zijn dan kunt dat doen door een email te sturen naar Annelies de Boer.

Bron: Nederlandse Stichting Geluidshinder 02-12-2021