Dec 09

Brandsymposium ‘Verduurzamen en erfgoed: met aandacht voor brandveiligheid graag!

Datum:9-12-2021

Starttijd:13:00:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:Eusebiuskerk te Arnhem

Op 9 december organiseert netwerkgroep Brandweer-erfgoed het brandsymposium ‘Verduurzamen en erfgoed: met aandacht voor brandveiligheid graag!’. Tijdens het symposium delen we kennis en informatie over het zo brandveilig mogelijk verduurzamen van erfgoedlocaties. Het symposium vindt plaats in de Eusebiuskerk te Arnhem en duurt van 13.00 uur tot 17.00. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens dit symposium delen we kennis en informatie over het zo brandveilig mogelijk verduurzamen van erfgoedlocaties. Verduurzamen van erfgoedlocaties als monumenten en collectiebeherende instellingen doen we omdat we ons erfgoed willen behouden én toekomstbestendig willen maken. Het toepassen van nieuwe, duurzame energiebronnen – zoals waterstof, zonnepanelen en Lithium-ion accu’s – en isoleren gebeurt al en ook steeds vaker op erfgoedlocaties. Aandacht voor brandveiligheid is daarbij belangrijk.

Programma en sprekers

Brandonderzoeker Robert van den Ende van de Veiligheidsregio Haaglanden vertelt over brandincidenten veroorzaakt door Lithium-ion accu’s, en de impact van die branden. Hij gaat dieper in op de brand in het gebouw van de Rijksacademie van beeldende kunsten, een rijksmonument, veroorzaakt door het opladen van een lithiumbatterij van een fotocamera. Marc Bongaarts, hoofd behoudstechniek/CHV van het Stedelijk Museum Amsterdam, neemt u mee in de stappen die het museum aan het zetten is in het ontwikkelen van beleid over de omgang met dit type batterij.

De Lector Energietransitie, Nils Rosmuller, van het Instituut Fysieke Veiligheid geeft zijn visie vanuit het perspectief van de brandweer: verduurzamen en erfgoed: wat betekent dat voor de brandweer?

Bouwmanager Peter Koelewijn van de Eusebiuskerk spreekt over de zoektocht naar mogelijkheden voor het verduurzamen van de kerk en komt uit bij verwarmen met waterstof. Waarom deze keuze? Technisch directeur Edwin Tazelaar van Hymatters geeft u daarbij een kijkje in de wereld van waterstof en vertelt over de eigenschappen. En hoe kijkt de brandweer hier tegen aan? Specialist omgevingsveiligheid Joram Gielbert van de Veiligheidsregio Gelderland Midden belicht de veiligheidsrisico’s.

Bouwfysisch specialist Marc Stappers, werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, laat u zien welke isolatiematerialen gebruikt kunnen worden bij het isoleren van een monumentaal gebouw. Eén van de meest geschikte verduurzamingsmaatregel is namelijk het isoleren van het gebouw. Maar waar let u op bij de keuze van een isolatiemateriaal gezien het typische brandgedrag van bepaalde materialen? Adviseur brandveiligheid Rudolf van Mierlo van DGMR, vertelt u daar meer over.

Onderzoeker Joost Ebus van het Instituut Fysieke Veiligheid neemt u mee in zijn verhaal over brandrisico’s van zonnepanelen. Zonnepanelen op monumentale daken zien we steeds meer. Het in gebruik nemen van zogenaamde PV-installaties is niet zonder risico. Belangrijk aandachtspunt is de kwaliteit van de uitvoering. Branchemanager Wim Borsboom van Techniek Nederland gaat hier dieper op in.

Ook dit jaar sluiten we het brandsymposium af met een netwerkborrel.

Voor wie

Het symposium is voor iedereen die betrokken is bij de brandveiligheidszorg voor cultureel erfgoed. En het richt zich op professionals uit de erfgoedsector, de brandweer, gemeenten en brandveiligheidsadviseurs. Het brengt hen bijeen en biedt de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Voor deelname aan deze bijeenkomst is het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs verplicht.

Meer informatie

Bron: Federatie Grote Monumentengemeenten 23-11-2021