Dec 21

Vergunningverlening III: Toezicht en handhaving

Datum:21-12-2021

Starttijd:9:30:00

Eindtijd:16:30:00

Locatie:n.t.b.

Kosten:€ 375,00 (excl. btw)

Om te zorgen dat plannen uitgevoerd worden conform de afgegeven vergunning en om te voorkomen dat werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd zonder dat daarvoor vergunning is verleend, is toezicht en begeleiding op de bouwplaats van belang en kan handhaving noodzakelijk zijn. Hoe goed de voorbereiding ook is en hoe nauwgezet de uitvoering in bestek en tekeningen is vastgelegd, tijdens de uitvoering zullen zich altijd veranderingen voordoen. Vooral bij monumenten is niet alles helemaal van te voren te bepalen. Erfgoedwaarden zijn meestal niet eenduidig vast te leggen. Betrokkenheid blijft ook tijdens de uitvoering nodig. Uiteindelijk telt het eindresultaat.

Met deze cursusdag krijgt u praktische kennis en handvatten met betrekking tot het toezicht en de handhaving bij wijzigingen aan monumenten. Dit kunnen zowel restauraties als uitvoeringsplannen voor een herbestemming zijn. De cursus geeft inzicht in wat de mogelijkheden zijn om constructief in te zetten op een juiste uitvoering van de plannen en effectief te handelen bij onvoorziene situaties.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Herkennen en erkennen van erfgoedwaarden bij de uitvoering van restauraties;
 • Kennis en inzicht in de uitvoering van een plan;
 • Juridische en bestuurlijke mogelijkheden voor toezicht en handhaving;
 • Hoe te handelen bij onverwachte (archeologische) 'vondsten';
 • Op welke wijze controle te houden op de uitvoering van de in de vergunning opgenomen nadere voorwaarden;
 • Toezicht en handhaving met betrekking tot beschermd stadsgezichten, ruimtelijke waarden en bestemmingsplannen.

Voor wie?

Deze cursusdag is bij uitstek bedoeld voor vergunningverleners, inspecteurs, toezichthouders, boa’s en handhavers, werkzaam bij gemeenten en/of omgevingsdiensten. Ook voor opzichters van opdrachtgevers en/of uitvoerders van bouwbedrijven is deze cursus interessant.

Minimaal 12 deelnemers, maximaal 20 deelnemers.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • Inzicht in een zorgvuldig en effectief uitvoeringsproces, inclusief goed eindresultaat;
 • Herkennen van knelpunten in het proces en daarop anticiperen;
 • Inzicht hoe te handelen bij calamiteiten;
 • Kennis van de juridische en bestuurlijke mogelijkheden van toezicht en handhaving;
 • De weg weten te vinden in het netwerk van experts, adviseurs en partijen die u kunnen ondersteunen of nader adviseren over de aanpak en handelswijze tijdens de uitvoering.

Deze cursus biedt aansluiting op de cursus

Vergunningverlening I: Totstandkoming van de vergunning

Vergunningverlening II: Adviseren over kwaliteit

De cursus maakt onderdeel uit van het Drieluik Vergunningverlening. Deze cursusdag is ook apart te volgen.

Wanneer?

Deze cursus is een fysieke bijeenkomst in het centrum van het land en wordt gegeven op donderdag 2 december 2021 van 10.00 uur - 16.30 uur.

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 375,00 (excl. 21% btw) per persoon

Bron: ErfgoedAcademie 22-10-2021