Agenda februari 2021

Feb 03

BBN trainingen ‘Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2021’

Casper van Coenen lanceerde tijdens het geslaagde BBN webinar brandveiligheid van de gevel op 26 november jongstleden, de herziene uitgave ‘de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2021’. “Het is een uitgave met duidelijk veel meerwaarde voor ieder die belang heeft bij brandveiligheid van het gebouw”, aldus Van Coenen.

Feb 04

Online kennissessies BENG voor bouwplantoetsers

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). In februari 2021 organiseert RVO de 2 onderstaande kennissessies, specifiek gericht op stedenbouwkundigen en behandelaren van bouwaanvragen.

Feb 04

webinar Rookbeheersingsystemen

Rookbeheersingssystemen voor brandveiliger gebouwen Met als spreker oa Sjaak Anema, UMC Utrecht, Pim van Rede Altavilla en Erik Peeters voorzitter werkgroep NEN 6093 Donderdag 4 februari 2021 Webinar van 12:00 tot 14:00

Feb 11

Kennissessie BENG voor stedenbouwkundigen

Bij het stedenbouwkundig ontwerp wordt al voor een deel bepaald wat de energieprestatie van een gebouw kan worden. De stedenbouwkundige heeft dus invloed op hoe architect, bouwer en toeleverancier aan de BENG-eisen kunnen voldoen. Welke invloed heeft bijvoorbeeld verkaveling op de BENG-indicatoren? En hoe draagt de vormfactor van een gebouw bij aan een goede energieprestatie? Na de webinar weet u wat de invloed van het stedenbouwkundig ontwerp is op het voldoen aan de BENG-eisen.

Feb 11

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – Aedes

Webinar / online – gratis – gevolgen voor corporaties – bouw Tijdens dit webinar op 11 februari 2021 hoort u wat de Wkb inhoudt en wat de gevolgen zijn voor corporaties als opdrachtgever van nieuwbouw.