Feb 11

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – Aedes

Datum:11-2-2021

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:11:30:00

Locatie:Online

Kosten:Gratis voor Aedes-leden

Webinar / online – gratis – gevolgen voor corporaties – bouw

Tijdens dit webinar op 11 februari 2021 hoort u wat de Wkb inhoudt en wat de gevolgen zijn voor corporaties als opdrachtgever van nieuwbouw.

De wet wordt gefaseerd ingevoerd en start in 2022 met bouwwerken die vallen in de klasse van onder andere grondgebonden nieuwbouwwoningen. Een belangrijk onderdeel van de nieuwbouw van woningcorporaties dus. Daar waar nu een vergunning voor het bouwen nodig is moet straks, als gevolg van de Wkb, een kwaliteitsborger worden ingeschakeld.

Tijdens het webinar komen niet alleen de gevolgen van de Wkb aan bod, maar wordt ook ingegaan op de knip tussen ruimtelijke- en technische regels onder de Omgevingswet.

Het webinar is bedoeld voor vastgoedmedewerkers, directie vastgoed en nieuwbouwmedewerkers van woningcorporaties. Inschrijven via deze link.

Bron: stichting IBK 04-01-2021