Maart 31

NOVI conferentie "van visie naar uitvoering"

Datum:31-3-2021

Starttijd:9:29:00

Eindtijd:17:00:00

Locatie:Online

De allereerste NOVI-conferentie wordt een levendige online dag met talkshows, webinars en interactieve sessies. Kennisdelen en inspiratie opdoen staan centraal. Voor iedereen die betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland en de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie.

Save the date - woensdag 31 maart

Op woensdag 31 maart 2021 vindt de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Een jaarlijkse dag waarop iedereen bij elkaar komt die betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland.

Op de NOVI Conferentie praten experts u bij over de koers en over de stappen die al zijn gezet. Tal van onderwerpen en inspirerende praktijkvoorbeelden ten aanzien van de fysieke leefomgevingen passeren de revue. En er is uiteraard ook gelegenheid om eigen ervaringen te delen met elkaar.

We zijn volop bezig met de invulling van een afwisselend online programma met talkshows, webinars en interactieve sessies. Het belooft een levendige en inspirerende dag te worden. We hopen dat u erbij bent.

Reserveer 31-3-2021 in uw agenda en meldt u als geïnteresseerde aan, dan ontvangt u als eerste bericht zodra de website en het programma online zijn om u in te kunnen schrijven.

Ik wil erbij zijn                                                            Zet in agenda


Meer informatie volgt snel!

Hartelijke groet,

Vincent van der Werff
Directeur Uitvoering Nationale Omgevingsvisie

De organisatie van de dag is in handen van het ministerie van BZK, in samenwerking met EZK, I&W, LNV, VWS, OCW en VNG, IPO, en Unie van Waterschappen

Afspraak downloaden naar eigen agenda

Bron: denationaleomgevingsvisie.nl 21-01-2021

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie