Maart 24

Webinar Platform Monumententoezicht ‘Toezicht en verduurzaming monumenten’

Datum:24-3-2021

Starttijd:14:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:Online

Aan de orde komen de positie van de gemeente (bevorderen verduurzaming; behoud erfgoedwaarden), de juridische aspecten van toezicht op beide onderwerpen (nu en na inwerkingtreden van de Omgevingswet) en ervaringen met verduurzamen in de praktijk. Wat kan of moet de toezichthouder doen als hij schade aan het monument verwacht door bijvoorbeeld onjuiste uitvoering van een bepaalde maatregel ter vermindering van het energieverbruik?

Programma

U kunt zich hier aanmelden. U ontvangt ongeveer een week voor het Webinar de MS Teams link om deel te nemen.

Platform Monumententoezicht

Hoe blijft u als toezichthouder op de hoogte van juridische en technische ontwikkelingen die voor toezicht en handhaving van belang zijn? Het Platform Monumententoezicht behandelt actualiteiten en praktijkervaringen, vaak aan de hand van een thema. Met als uitgangspunt: voor en door toezichthouders. Het Platform is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (BWT). Het Platform komt twee keer per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers en leidinggevenden die belast zijn met toezicht en handhaving bij gebouwde monumenten (BWT; erfgoed).

 

 

Bron: Vereniging BWT en FGM 04-02-2021