Apr 06

Erfgoed: bouwsteen voor opgaven in de leefomgeving

Datum:6-4-2021

Starttijd:14:00:00

Eindtijd:15:29:00

Locatie:Online

Kosten:€ 375,00 (ex. 21% btw) voor 4 bijeenkomsten

Als erfgoedprofessional heeft u een schatkist aan middelen om een goede bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven en processen. Erfgoed biedt een belangrijke bouwsteen om deze te verrijken en te verbeteren. Denk hierbij aan de invoering van de Omgevingswet, klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouwopgave en gezondheid. Maar hoe zet u die middelen effectief en inspirerend in?

Cultureel erfgoed en bodem worden nog te veel en te vaak sectoraal benaderd. De aandacht is daarbij vaak gericht op behoud en bescherming van losse objecten, waardoor erfgoed nogal eens als een belemmering voor de noodzakelijke transitie wordt gezien. Als erfgoedprofessional wordt u daardoor vaak te laat betrokken en/of heeft u niet altijd voldoende zicht op kansen en op een handelingsperspectief vanuit een verbrede erfgoed- of bodemvisie. Juist de integrale werkwijze van de omgevingswet biedt perspectief om erfgoed daarin goed te positioneren. Grote kansen liggen in de verbinding van erfgoed aan het natuurlijke systeem van bodem, water en groen/natuur. In deze cursus gaat u aan de slag met het verkennen en toepassen van deze aanpak, met inzichten en voorbeelden op gebied van proces, inhoud en tools. Het resultaat is dat u de strategische betekenis van erfgoed letterlijk en figuurlijk beter op de kaart kunt zetten.

Welke onderwerpen komen aan bod?

  • U kent de rol die erfgoed kan spelen in de noodzakelijke transitievraagstukken en de urgentie hiervan
  • U begrijpt de systeemmethode (Alliantiebenadering) en kent de instrumenten waar deze gebruik van maakt
  • U kunt de Alliantiebenadering en de instrumenten combineren en relateren aan de praktijk van de leefomgeving
  • U kunt het geleerde in de cursus toepassen in klimaatadaptatie en Omgevingsvisies,
  • U kunt cultuurhistorie en bodem succesvol positioneren en implementeren in uw organisatie en in planprocessen.

Meer informatie en het programma

Bron: ErfgoedAcademie 23-03-2021