Apr 22

Vergunningverlening II: Adviseren over kwaliteit

Datum:22-4-2021

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:Online

Kosten:€ 275,00 (excl. btw)

Deze cursus is online en bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op donderdag 22 april.

Erfgoed is waardevol en verdient daarom een respectvolle omgang. Zeker wanneer ook nog sprake is van herbestemming. Dan zijn vaak ook andere belangen aan de orde. De verschillende belangen dienen goed tegen elkaar worden afgewogen. Erfgoedwaarden zijn echter meestal niet in strikte normen en eisen vast te leggen. Een integraal op de veranderopgave gericht deskundig advies of beoordeling is dan nodig.

Goede inzichtelijke plannen kunnen helpen bij de nadere afweging van die waarden, maar vraagt ook om specifieke kennis bij de beoordeling door deskundige adviseurs of kwaliteitscommissies. Hoe vroeger die in het planproces worden betrokken hoe beter. Nadenken over hoe je dat het beste kan organiseren, wat daarvoor nodig is en wie je daarbij betrekt komt uiteindelijk een goede besluitvorming, maar ook een gewenste realisatie van een plan ten goede.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • wat is een goed plan?
 • aan tafel vroeg in het planproces: waarom en hoe pak je dat aan?
 • hoe gemeentelijk beleid kwaliteit van vergunningverlening bevordert
 • rol en werkwijze van welstands- of monumentencommissies
 • welstandseisen en erfgoedwaarden: verschillen/overeenkomsten
 • uitgangspunten/criteria bij wijziging van monumenten
 • kwaliteit van adviezen: hoe is erfgoed hierin opgenomen
 • actualiteiten: toekomstige advisering (o.a. Omgevingswet)
 • aan de slag met praktijkcases.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor degene die direct betrokken zijn bij het opstellen, uitwerken en/of beoordelen van plannen voor het wijzigen van monumenten zoals ontwerpers, adviseurs of planbeoordelaars en leden van welstand- of monumentencommissies inclusief burgerleden en ambtelijke secretarissen.

Minimaal 12 deelnemers, maximaal 20 deelnemers.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • u heeft goed inzicht in het planvormingsproces m.b.t. erfgoed;
 • u heeft beter inzicht in wat een goed plan is en wat daarvoor nodig is;
 • u heeft beter inzicht in uw rol rondom de totstandkoming van een advies over erfgoed;
 • u heeft beter inzicht in afweging erfgoedbelangen en andere belangen;
 • uw beoordeling en advies zal bijdragen aan de kwaliteit van de vergunning en dus aan de kwaliteit van instandhouding van monumenten.

Deze cursus biedt aansluiting op de cursus:

Vergunningverlening I: Totstandkoming van de vergunning 
Vergunningverlening III: Toezicht en handhaving 

De cursus maakt deel uit van het Drieluik Vergunningverlening. Deze cursus is ook apart te volgen.

Wanneer en waar?

Deze cursus is online en bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op donderdag 22 april 2021, van 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur.

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 275,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Bron: ErfgoedAcademie 26-03-2021