Apr 16

Vergunningverlening I: Totstandkoming van de vergunning

Datum:16-4-2021

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:Online

Kosten:€ 275,00 (excl. btw)

Deze cursus is online en bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op vrijdag 16 april.

De omgang en besluitvorming met betrekking tot het wijzigen van erfgoed is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De vergunning dient een goede basis te zijn voor de aansturing van het uitvoeringsproces, overtuigend bij beroep en bezwaar en duidelijk als formeel document voor toezicht en handhaving tijdens de uitvoering. Het doel is immers een vergunning die zorgvuldig tot stand is gekomen.

Op deze cursusdag komt de procedure van de vergunning met betrekking tot beschermde monumenten aan de orde, waarbij naast het formele proces ook de het toezicht in de praktijk wordt toegelicht. De cursus geeft inzicht hoe je met erfgoed bij verandering omgaat en hoe daarover een integraal advies en oordeel kan worden gegeven op basis van een gedegen en afgewogen plan. 'Hoe komt zo'n plan tot stand, 'wat is daarvoor nodig' en 'welke kwaliteitscriteria heb je nodig om aan te toetsen'. Het belicht ook de rol van adviseurs en planbeoordelaars en de opzet van een effectief vooroverleg.

Deze cursusdag biedt u zowel procedurele als juridische kennis over hoe een vergunningstraject zo effectief kan verlopen: vanaf intake van een aanvraag tot en met de afgifte van een vergunning. Veel aandacht wordt besteedt hoe een vergunning inhoudelijk moet worden ingericht, we besteden aandacht aan welke onderwerpen daarbij van belang zijn en hoe een afgewogen besluit genomen wordt.

Welke onderwerpen komen aanbod?

 • de procedure van de omgevingsvergunning m.b.t. het erfgoed;
 • toelichting op de verschillende procedure aspecten;
 • spelregels van vergunningvrij en vergunningplichtige werkzaamheden;
 • juridische aandachtspunten, jurisprudentie, reikwijdte van de (omgevings)vergunning;
 • relatie met andere regelgeving, zoals ruimtelijke ordening en archeologie;
 • de inbreng van verplichte adviezen in combinatie met de belangenafweging;
 • hoe ziet een werkbare (voor alle direct betrokkenen) omgevingsvergunning eruit;
 • relevante actualiteiten Omgevingswet;
 • gezamenlijk uitwerken van praktijkcases.

Voor wie?

Deze cursusdag is bij uitstek geschikt voor (erfgoed)professionals, werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten en/of provincies, die direct zijn betrokken bij de besluitvorming, opstelling en afhandeling van (omgevings)vergunningen. Daarnaast is deze cursus interessant voor degene die meer wil weten over de praktijk van vergunningverlening.

Minimaal 12 deelnemers, maximaal 20 deelnemers.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • inzicht in de verschillende aspecten van vergunningverlening rondom erfgoed;
 • inzicht in het proces rondom de besluitvorming;
 • u kunt aanvragers efficiënt en effectief informeren over proces en inhoud;
 • u herkent mogelijke knelpunten in de procedure en bent in staat om daarop te sturen;
 • u bent in staat verschillende adviezen en eisen in een besluitvoorstel samen te brengen;
 • u bent in staat een inzichtelijk en juridisch (houdbare) zorgvuldig vergunningsconcept op te stellen;
 • u bent in staat te participeren in het proces van bezwaar en beroep of afwijkingen in uitvoering;
 • u breidt uw netwerk uit.

Wanneer?

Deze cursus is online en bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op vrijdag 16 april 2021, van 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur.

Deze cursus biedt aansluiting op de cursus

De cursus maakt deel uit van het Drieluik Vergunningverlening. Deze cursus is ook apart te volgen.

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 275,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Bron: ErfgoedAcademie 26-03-2021