Apr 29

Vergunningverlening III: Toezicht en handhaving

Datum:29-4-2021

Starttijd:10:00:00

Eindtijd:16:00:00

Locatie:Online

Kosten:€ 275,00 (excl. btw)

Deze cursus is online en bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op donderdag 29 april.

Om te zorgen dat plannen uitgevoerd worden conform de afgegeven vergunning en om te voorkomen dat werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd zonder dat daarvoor vergunning is verleend is toezicht en begeleiding op de bouwplaats van belang en kan handhaving noodzakelijk zijn. Hoe goed de voorbereiding ook is en hoe nauwgezet de uitvoering in bestek en tekeningen is vastgelegd, tijdens de uitvoering zullen zich altijd veranderingen voordoen. Vooral bij monumenten is niet alles helemaal van te voren te bepalen. Erfgoedwaarden zijn meestal niet eenduidig vast te leggen. Betrokkenheid blijft ook tijdens de uitvoering nodig. Uiteindelijk telt het eindresultaat.

Met deze cursusdag krijgt u praktische kennis en handvatten met betrekking tot toezicht en handhaving bij wijzigingen aan monumenten. Dit kunnen zowel restauraties als uitvoeringsplannen voor een herbestemming zijn. De cursus geeft inzicht in wat uw mogelijkheden zijn om constructief in te zetten op een juiste uitvoering van de plannen en effectief te handelen bij onvoorziene situaties.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • juridische en bestuurlijke mogelijkheden voor toezicht en handhaving;
 • kennis en inzicht in de uitvoering van een plan;
 • herkennen en erkennen van erfgoedwaarden bij de uitvoering van restauraties;
 • hoe te handelen bij onverwachte (archeologische) 'vondsten';
 • op welke wijze controle houden op de uitvoering van de in de vergunning opgenomen nadere voorwaarden;
 • toezichtaspecten met betrekking tot beschermd stadsgezicht, ruimtelijke waarden en bestemmingsplan.

Voor wie?

Deze cursusdag is bij uitstek bedoelt voor inspecteurs, toezichthouders, boa’s en handhavers, werkzaam bij gemeenten en/of omgevingsdiensten. Ook voor opzichters van opdrachtgevers en/of uitvoerders van bouwbedrijven is deze cursus interessant.

Minimaal 12 deelnemers, maximaal 20 deelnemers.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • inzicht in een zorgvuldig en effectief uitvoeringsproces, inclusief goed eindresultaat;
 • u bent in staat knelpunten in het proces tijdig te herkennen en daarop te anticiperen;
 • inzicht hoe te handelen bij calamiteiten;
 • kennis van de juridische en bestuurlijke mogelijkheden van toezicht en handhaving;
 • weet u de weg te vinden naar experts, adviseurs en partijen die u kunnen ondersteunen of nader adviseren over de aanpak en handelswijze tijdens de uitvoering.

Deze cursus biedt aansluiting op de cursus

De cursus maakt deel uit van het Drieluik Vergunningverlening. Deze cursus is ook apart te volgen.

Wanneer?

Deze cursus is online en bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op donderdag 29 april 2021, van 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur.

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 275,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen

Bron: ErfgoedAcademie 26-03-2021